KAPLAN

Dus 'homo-vorser' professor Kaplan blijeen oplichter te zijn! Waar alle ophef over een obscuur boekje voor nodig is, blijkt pas aan het slot van het artikel van Constant Vecht (NRC Hbld 18 mei 1991): lieden als Kaplan en hun uitgevers werpen een smet op het werk van 'integere neurobiologen'.

We zouden eens mogen gaan denken dat professor Swaab toch niet het beste met homoseksuelen voor heeft. Constant Vecht werpt zich sinds enige tijd op als verdedi van de sociobiologie en meer in het bijzonder van integere neurobiologen als Swaab en Hofman (vgl. de Volkskrant 29 december 1990 en reacties daarop in januari 1991). Het moet de lezer vooral duidelijk zijn dat Swaab c.s. en Constant Vecht zelf slechts gedreven worden door een hang naar Waarheid in naam van een belangeloze Wetenschap. Dat er inmiddels een bibliotheek vol is geschreven over de disciplinerings- en controlemechanieken (om maar te zwijgen over gruwelijker zaken) die de medische weschap in een anderhalve eeuw durende queeste naar de essentie van de menselijke natuur heeft voortgebracht, doet niet ter zake. In naam van die waarheid mag je er blijkbaar zelfs je onafhankelijkheid als journalist voor uit het raam gooien en je laten gebruiken als slippedrager voor een vorm van wetenschap die met of zonder Kaplan niet boven verdenking verheven is.

    • Drs. Theo van der Meer