Kabinet: pensioenfonds ABP wordt mogelijk zelfstandig

DEN HAAG, 22 JUNI. Het kabinet overweegt het Algemeen Burgerlijk Pensfonds zelfstandig te maken. Een brief van minister Dales (binnenlandse zaken) hierover wordt waarschijnlijk dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Premier Lubbers zei gisteren dat de brief nog geen duidelijke conclusies bevat. Verzelfstandiging van het ambtenarenpensioenfonds ABP - veruit het grootste van Nederland - heeft het voordeel dat de overheid meer als een gewone werkgever kan opereren. Nog belangrijker is dat door privatisering van het ABP spaargelden van ambtenarzich onttrekken aan politieke bemoeienis.

In het verleden heeft de overheid pensioengelden kunnen gebruiken voor het dichten van begrotingsgaten. De ambtenarenbonden eisen dat de overheid het geld dat in de jaren tachtig is onttrokken eerst teruggeeft. Anders kan volgens de bonden van een verzelfstandiging geen sprake zijn.

In vakbondskringen circuleren in dit verband zelfs bedragen tot 16 miljard gulden. Of minister Kok (financien) een dergelijk bedrag op tafal leggen is uiterst twijfelachtig. Volgens een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken zal over het exacte bedrag moeten worden onderhandeld.

In Nederland is het ambtenarenpensioenfonds vele malen groter dan dat van de ons omringende landen, omdat hier het stelsel van kapitaaldekking wordt toegepast. Daarbij sparen de huidige ambtenaren hun pensioenen voor later bij elkaar. In andere landen wordt het omslagstelsel gehanteerd, waarbij het pensioen van gepensioneerde ambtenaren wordt verdiend door de huidige generatie.