Kabinet blijft bij plan tol te heffen

DEN HAAG, 22 JUNI. Het kabinet houdt voorlopig vast aan de invoering van tolheffing in de Randstad, ondanks de bezwaren van de gemeenten, provincies en het bedrijfsleven daartegen. Het kabinet heeft gisteren een besluit genomen waardoor de planologische procedure kan worden voortgezet. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) mikt op 1995 of 1996 als jaar van invoering, zo liet haar woordvoerder weten.

Het kabinet handhaaft “in afwachting van nader onderzoek vooralsnog het additionele instrument van tolheffing”. Het zal de bezwaren van de provincies en de gemeenten “nog nader analyseren en voorstellen uitwerken om hieraan tegemoet te komen”, zo staat in het besluit.

De grootste vrees van de lagere overheden is dat automobilisten naar 'sluipwegen' zullen zoeken om de tol te ontwijken. Het kabinet hoopt de definitieve plannen nog dit jaar, al dan niet in gewijzigde vorm, aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De discussie wordt mede gevoerd aan de hand van een kaart die 24 plekken bevat waarop de tolheffing eventueel wordt ingevoerd. Het streven van Maij-Weggen is dat de tolheffing zoveel mogelijk elektronisch zal geschieden. De verwachting is dat op plekken waar de tol wordt geheven het aantal rijstroken tot 6 a 9 moet worden verbreed.

De procedure waarvoor het kabinet nu heeft gekozen is overeenkomstig een afspraak met de Tweede Kamer. De fracties van CDA en PvdA hebben zich beide niet tegen tolheffing uitgesproken - de VVD wel - maar verbinden er wel verschillende voorwaarden aan.

De CDA-fractie, aldus Kamerlid Van Vlijmen, vindt dat eventuele tolgelden voor wegenbouw moeten worden gebruikt en vooral voor de vier tunnels die voor de Randstad (onder het Noordzeekanaal en onder de Nieuwe Waterweg) op het programma staan.

Pag. 3:

Kabinet wil tolheffing

Over de wenselijkheid van die tunnels denken CDA en PvdA verschillend; vooralsnog is slechts besloten tot de bouw van de Wijkertunnel bij Velsen mits daarvoor een particuliere financier wordt gevonden. Volgens het Kamerlid Castricum (PvdA) is tolheffing aanvaardbaar als er goede alternatieven in de vorm vpenbaar vervoer beschikbaar zijn en dat betekent volgens hem dat de opbrengsten vooral daaraan moeten worden besteed.

In het Structuurschema Verkeer en Vervoer, het meerjarenplan van het kabinet, wordt tolheffing een dubbel doel toegekend: geld opleveren voor het verkeersbeleid en afremming van het autogebruik.

Het kabinet heeft gisteren ook besloten enkele infrastructurele werken aan dat plan toe te voegen. Het gaat ombeteringen aan de spoorwegverbindingen tussen Amsterdam en de rest van Noord-Holland, de lijn Groningen-Leeuwarden en de lijn Nijmegen-Roermond. Verder worden vier wegen extra aangelegd of verbreed: Nijega-Leeuwarden (A31) Roermond-Duitse grens (A68), Botlek-Maasvlakte (A15) en de rondweg bij Sneek (A7).