Idee criminele allochtonen te 'straffen' met legeropleiding

AMSTERDAM, 22 JUNI. De twaalfhonderd Marokkaanse en Antilliaanse jongeren die in Amsterdam regelmatig strafbare feiten plegen, zouden in plaats van het uitzitten van eenangenisstraf de keuze moeten krijgen om in het leger een opleiding te volgen.

Dit is een plan van J. Beerenhout, ambtenaar en lid van de landelijke projectgroep Sociale Vernieuwing die onder leiding van oud-Tweede Kamerlid J. Schaefer staat. Beerenhout - die 25 jaar lang onder minderheden heeft gewerkt en oud-bestuurslid is ve Stichting hulpverlening Marokkaanse jongeren - is van mening dat de bestrijding van de toenemende criminaliteit onder allochtone jongeren om een onorthodoxe aanpak vraagt.

Beerenhout zegt tot zijn voorstel te zijn gekomen naar aanleiding van recente noodkreten over strafbaar gedrag door met name Marokkaanse jeugdigen. “Uit een wetenschappelijk rapport van het ministerie van justitie blijkt dat de Marokkaanse jongeren moeilijkheden veroorzaken door een gebrek aan ouderlijk toezicht. Ze worden van acht uur 's onds tot elf uur 's avonds de straat op geschopt.”

Beerenhout - zelf moslim - zegt uit ervaring te weten dat Marokkaanse jongeren “vaak opgelucht zijn” als ze worden opgepakt. “En er is maar e en organisatie in Nederland die in staat is om de jongeren in korte tijd een prima opleiding te geven en dat is Hare Majesteits leger. Daar gaan ze heus niet dood van”.

Het voorstel van Beerenhout is binnen de werkgroep sociale vernieuwing alleen nog informeel besprn. Een concept brief aan de minister van defensie waarin om een reactie wordt gevraagd, is wel al opgesteld. Uit gesprekken die Beerenhout met de politie en een aantal mensen binnen Defensie heeft gevoerd, blijkt volgens hem evenwel dat er steun is voor zijn voorstel.

De ACOM, de CNV-bond van militairen, verzet zich krachtig tegen het plan. De krijgsmacht is volgens de ACOM geen opvoedingsinstituut en de CNV-bond noemt het plaatsen van deze jongeren binnen de krijgsmacht dan ook een zeer bedenkelijke gedachte. Met name de rechtsgrond, waarop een dergelijke plaatsing aan de orde zou zijn, is niet goed denkbaar en vertoont volgens de ACOM Zuidamerikaanse trekjes.

Ook door organisaties van minderheden wordt negatief gereageerd op het plan. Beerenhout is niet onder de indruk van de kritiek. “Niemand komt met alternatieven. Meer hulpverleners is in ieder geval geen oplossing. Dat werkt al twintig jaar niet.”