Goedkeuring jaarstukken Kennemerland aangehouden

De aandeelhouders van Visserij Maatschappij Kennemerland, IJmuiden, spraken in de op 20 juni gehouden jaarvergadering wel hun vertrouwen uit in het door de huidige diie gevoerde beleid, maar hebben het agendapunt 'vaststelling jaarrekening 1990' aangehouden totdat meer inzicht is verkregen over de cijfers uit het verleden.

Te zijner tijd zal een tweede (buitengewone) vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen en zullen de jaarstukken opnieuw ter behandeling op de agenda worden geplaatst.

De directie maakte in 1990 schoon schip met de problemen uit het verleden, waaronder de verlieslijdende experimenten in Marokko, Senegal, Duitsland en op de Falklailanden. In de jaarcijfers over 1990 werd uit dien hoofde een verlies afgeboekt van 23,8 miljoen gulden na verwerking van een buitengewone bate van 10,3 miljoen gulden.

Op basis van de in het eerste kwartaal van het lopende jaar winst van 800.000 gulden handhaaft de directie haar verwachting dat het gehele jaar 1991 een positief resultaat zal opleveren. Kennemerland houdt zich als rederij bezig met zeevisvangst en met de handel en verwerking van zeevis.