Geen radicale conflicten verwacht in Nederland

AMSTERDAM, 22 JUNI. In Nederland zullen zich binnen afzienbare tijd geen rassenrellen voordoen. Dat is de unanieme overtuiging van Amsterdamse, Rotterdamse en Haagse politiefunctionarissen, welzijnswerkers, migranten en deskundigen die vandaag in deze krant aan het woord komen.

Enkele weken geleden uitten de Amsterdamse burgemeester van Thijn en de hoofdcomissarissen Nordholt en Hessing een waarschuwing in die richting. Vervolgens werd door een aantal Tweede Kamerleden het risico van rellen in verband gebracht met de toename van het aantal illegalen.

Frank Bovenkerk, minderheden-specialist en hoogleraar criminologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, noemt het echter “onzin” nu rassenrellen te voorspellen. “Tien jaar geleden, toen de gezinshereniging tot stand kwam, had het kunnen gebeuren. Maar die periode is heel rustig verlopen. De latente functie van het vreemdelingenbeleid - orde en rust handhaven - is zeer geslaagd.”

Ook Arrien Kruyt, directeur van het Landelijk Bureau Racismebestrijding, verwacht geen raciale conflicten in Nederland: “Dat zal niet snel gebeuren.”

Mensen die met migranten in grootstedelijke achterstandswijken werken, zijn het meest stellig in hun weerwoord. “Er is geen enkele indicatie dat er rellen op uitbreken staan in Amsterdam”, zegt Martin Werkman, voorzitter van de deelraad van de wijk Bos en Lommer. “Ik werk dagelijks midden in een wijk waar dat zou moeten gebeuren, en ik merk er niets van.”

Volgens Jaap Wijnia, coordinator Marokkaans ontmoetingscentrum voor Crooswijk en Kralingen in Rotterdam, gaat de vergelijking met bijvoorbeeld de rellen in Belgie volledig mank. “Het verschil is zo groot.” En El Houssaine Moutthahid, bestuurslid van een Marokkaanse vereniging in de Haagse Spoorwijk, zegt dat “Marokkaanse jongeren eerder in verval dan in opstand raken”.

Hoofdcommissaris Nordholt, die zich eerder hierover in interviews uitsprak, is weinig gelukkig met de manier waarop zijn woorden een eigen leven zijn gaan leiden.

In een vraaggesprek met deze krant zegt hij: “Ik wees niet alleen op de symptomen, op de jongens die jattend door de stad lopen, maar vooral ook op de oorzaken: achterstand en discriminatie. En waar ik juist voor pleitte was een integraal beleid. Want wie het probleem van migranten en illegalen in zijn volle omvang erkent, als een vraagstuk dat zijn eigen dynamiek heeft, die lost dat niet op met een formele stellingname of een paar ultimatieve uitspraken.”

    • Tom-Jan Meeus
    • Geert Mak