Gedetineerden: gevangenis moet milieuvriendelijker

LEEUWARDEN, 22 JUNI. Een groep gedetineerden uit gevangenis De Marwei in Leeuwarden vraagt in een brief aan de directie om een 'milieuvriendelijker' gevangenis. Ze doen daarin een aantal concrete aanbevelingen. Zo willen ze dat bij verbouwingen geen tropisch hardhout of 'piepschuim' wordt gebruikt, dat lleen met verf op waterbasis wordt geschilderd en dat bij het fotokopieeren kringlooppapier wordt gebruikt.

De laatste suggestie is door de directie inmiddels in praktijk gebracht. Verder vragen de gedetineerden om zuiniger om te springen met water, energie en verwarming. Op jaarbasis zou er 5.400 gulden aan energiekosten kunnen worden bespaard als lampen in ruimtes waar niemand aanwezig is worden gedoofd, zo werd beH)kend. Ook wordt gepleit voor een aparte inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, glas en batterijen.

Twintig tot dertig procent van de door een cateringbedrijf verstrekte maaltijden wordt nu weggegooid. Dit komt volgens de gevangenen neer op 36.500 kilo per jaar “waar wel energie en arbeidsuren in is gestoken”. De gedetineerden kwamen tot hun brief nadat ze een milieubewustzijnscursus hadden gevolgd van de Stichting Natuur enieu. Directeur J.J. Merkus noemt de actie “heel positief en erg te waarderen”. Hij verklaart dat het afval in De Marwei voortaan gescheiden wordt ingezameld en dat het aantal verzamelpunten voor gebruikte batterijen wordt vergroot. Onderzocht wordt hoe de overige adviezen in praktijk kunnen worden gebracht.