CHLOOR ONTSNAPT

Bij Akzo in Hengelo is gisteren door een technisch mankement chloor onsnapt.

Het ging volgens het bedrijf om enkele kilogrammen. Door snel maatregelen te nemen, kon Akzo het euvel vrijwel direct verhelpen. De chloorwolk, die door een lekkage ontstond, bleef enige tijd boven Hengelo hangen. De politie stelde alarmfase twee in en informeerde de geneeskundige dienst. Bij de politie van Hengelo en de Cene Meldpost van Akzo kwamen in totaal zeven klachten over stank binnen. Het chloor kwam in de buitenlucht terecht als gevolg van een electrische storing in het verwerkingsgedeelte van de chloorfabriek.