Benefiet van Jeugdtheater voor Artsen zonder Grenzen; Festival biedt seizoentoppers

Jeugdtheater. Benefiet-festival Kinderen in Nood, van 21 t-m 23 juni in Jeugdtheater de Krakeling, Amsterdam. (020-63) Gezien: Smogsmullers Reuze Daad, door het Nederlands Kindertheater. Tekst en regie Manja Siebrecht, muziek Erik van der Wurff, vormgeving Frank Rosen.

Dit weekend vindt in Jeugdtheater de Krakeling in Amsterdam het benefiet-festival Kinderen in Nood plaats. Het is een initiatief van Jeugdtheatergroep Het Speeltheater, als spontane reactie op de nood in rampgebieden over de gehele wereld. De hausse van politiekkindertheater mag dan voorbij zijn, het engagement keert in andere gedaanten terug. De organisatoren werkten met de criteria van de jaren tachtig: gezocht werd onder de kwalitatief goede produkties en onder de publiekstrekkers van het afgelopen seizoen. Een verrassend groot aantal groepen bleek bereid tot medewerking. Geselecteerd werden zeven produkties die uiteenlopende genres vertegenwoordigen binnen het jeugdtheater. Het publiek betaalt de gewone toegangsprijs, deengst gaat in zijn geheel naar Artsen zonder Grenzen voor de aanschaf van een ambulance.

Voor een vitale opening van het festival zorgde gisteravond de musical Smogsmullers Reuze Daad door het Nederlands Kindertheater, waarin kinderen de meeste rollen spelen. Milieuvervuiling is het nadrukkelijke thema en daarmee brengt deze produktie, als enige in het festival, geengageerd theater van dee stempel. De statements zijn niet van de lucht en de milieuproblematiek wordt herleid tot een allegorische eenvoud. Een opa en oma Doorsnee kamperen met wat kleinkinderen boven op een gifbelt. Een van de kinderen gaat op onderzoek uit en dan volgt een James Bond-achtig verloop: in de belt leven monsterachtige wezens die in het verborgene willens en wetens de aarde vernietigen.

Anders dan bij James Bond sterft de kwaadaardige heerser Smogsmuller niet, maar komt tot bekering en vernietigt zelf zijn rijk. Met wat goede wil van de mensen, zo luidt de boodscin het laatste lied, kan de natuur weer in haar oude glorie hersteld worden. De bedenkelijke eenvoud van het verhaal rechtvaardigt opnieuw de twijfel of de kunst op deze wijze tot actieve betrokkenheid kan verleiden. Afgezien daarvan dwingt de musical respect af door de kwaliteit van haar muziek, door de kleurige en fantasievolle vormgeving en door het gedisciplineerde spel van de kinderen. De muziek van Erik van der Wurff staat garant voor sfeer en vaart. Manja Siebrecht laat in een zorgvuldige choreografie de kindereelvuldig en masse zingen en dansen, waarbij de veelkleurigheid en glamour van de kostuums goed tot hun recht komen. Een opvallende hoofdrol heeft Lottie Hellingman, die ook in haar individuele spelmomenten blijft boeien.

Met het uiteenlopende aanbod hopen de organisatoren van het festival een even uiteenlopend kinderpubliek te bereiken. Op het programma staat onder meer Nina Bobo van Het Speeltheater, een mooi en subtiel toneelstuk met poppen over de koloniale oorog in Nederlands-Indie. Gerda Havertong is te beluisteren met een vertelling. De Maan en de Muizenkoning door theatergroep Teneeter behoort tot de drie genomineerden voor de Hans Snoek-prijs, de hoogste Nederlandse onderscheiding voor het jeugdtheater. De produktie is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van de schrijfster Imme Dros. Het festival sluit af met de grootschalige kinderopera 'Die Zauberflote' door Stichting Kameropera Nederland.

    • Christien Boer