Winst blijft uit, Vendex moet verder snijden in V&D

AMSTERDAM, 21 JUNI. Vendex Internatl zal dit jaar harder snijden in winkelketen Vroom en Dreesman. “Het herstel is in de eerste maanden van dit jaar uitgebleven. Met kracht en in een hoger tempo zullen we dit jaar in de kostensfeer wijzigingen moeten doorvoeren.” Dit heeft Vendex-directievoorzitter mr J.M. Hessels vandaag gezegd in een toelichting op de jaarcijfers.

V & D boekte vorig jaar een verlies van zeventig miljoen g)den. Dit jaar houdt Hessels rekening met een verlies van nog minstens twintig miljoen gulden. In 1993 moet V & D veertig miljoen winst boeken.

“We hebben genoeg plannen om de 110 miljoen gulden op V & D te bezuinigen. Het gaat erom de plannen te implementeren”, aldus Hessels.

Afgelopen week bleek dat V & D-directeur J.N. Kessels er niet in kon slagen om de door McKinsey ontwikkelde plannen door te voeren. Van de verbetering van een kleine vijftig miljgulden die dit jaar was voorgenomen, is nog niets terechtgekomen.

Vorig jaar meldde Hessels voorganger A.J. Verhoef nog een positief resultaat van twintig miljoen gulden. Die omslag van bijna honderd miljoen gulden, waarvan het grootste gedeelte de nu bijgerekende rente is, komt extra dreigend over. Door deze scherpe formulering van de winst, die overigens ook al was bedacht door de gedoodverfde leider van Vendex, prof dr A. van der Zwan, is niet alleen het personeel van de winkels maar ooleiding van V & D onder druk gezet.

Het moet voor de afgelopen maand vertrokken V & D-directeur Kessels zuur zijn dat Koninklijke Bijenkorf Beheer nog steeds goede sier maakt met het concept van de Bijenkorf-warenhuizen, terwijl zijn plannen voor Vroom & Dreesmann zo mislukt zijn.

Aanvankelijk leek Hessels er voor te opteren om hem te handhaven. Wel plaatste hij boven hem in de raad van bestuur de van postorderbedrijf Wehkamp afkomstige drs P.E. Hamming. Hamming mikt nu op een programma van verlaging van personeelskosten en op verbetering van de produktiviteit. Kessels hamerde vooral op een aanpassing van het concept, als enige mogelijkheid ooit winst te maken. Hij heeft geprobeerd V & D zoals dat in het jargon heet te 'upgraden'. De warenhuisketen is echter veel te groot om Bijenkorf qua exclusiviteit te benaderen. Aan de andere kant leent de keten zich ook niet voor prijsconcurrentie. Die markt blijkt moeilijk geziende enorme problemen die Koninklijke Bijenkorf heeft met Hema.

Behalve in de top is ook het personeel van Vroom & Dreesmann er niet zonder kleerscheuren van af gekomen. Hessels wilde 35 miljoen gulden aan salarisconcessies incasseren, maar boekte uiteindelijk een besparing van 15 miljoen gulden op de personeelskosten.

Hessels heeft ook concessies gevraagd van de aandeelhouders. Hun was een mooie beursintroductie in het vooruitzicht gesteld. Nu krijgenin plaats daarvan dit jaar 38 miljoen gulden minder dividend uitgekeerd.

Op de besloten aandeelhoudersvergadering heeft dit gisteren forse deining veroorzaakt. “Ze brengen wel 170 van die zakken met een miljoen naar Brazilie en ook nog eens vijftig van die miljoenen naar Staal Bankiers, moet er dan ineens zoveel op het dividend worden bespaard?”, zo vroeg een van de aandeelhouders uit de familie Vroom zich af.

“Als je altijd vijftig miljoen dividend uitkeert, kan je dat toch ook geleidelijk verminderen en nie een klap”, zo kritiseerden sommigen het voorstel van Hessels. De institutionele beleggers lieten zich niet horen, maar de zeker driehonderd aanwezige aandeelhouders van de families maakten van de aandeelhoudersvergadering een ware marathonsessie. Uiteindelijk gingen ze echter volledig akkoord met de voorstellen. “Er was toch veel te vinden dat hoop gaf”, aldus een ve aandeelhouders.

De aandeelhouders slikten ook gemakkelijk een andere bittere pil. Hessels heeft namelijk de beursintroductie, die door de ABN verzorgd zou worden, tot onbepaalde tijd uitgesteld. Voor de introductie was een aparte vennootschap, genaamd Vede opgericht. Vede bracht 250 miljoen gulden eigen vermogen in Vendex. Deze vennootschap leende dit bedrag van ABN. Gisteren zijn de aandeelhouders akkoord gegaan met een afkoopbedrag van 350 miljoen gulden, waardoor Vede zijn functie verliest. Dit bedrag boekt Vendex af van het ei(JH vermogen.

De vermogenspositie van Vendex is hierdoor niet verslechterd, want Hessels heeft in april nog een boekwinst gehaald op de verkoop van een belang in de Amerikaanse winkelketen Dillard's. De balans verbetert, ondanks de afboeking van Vede, daardoor toch nog met 700 miljoen gulden. Probleem van het afstoten van Dillard's is vooral voor de komende verlies- en winstrekeningen. Dillard's was zo winstgevend dat zonder dit belang Vendex in de afgelopen jaren nauwelijks winstgevend zou zijn geweest.

    • WABE van ENK