Van Thijn hekelt houding politici ten opzichte van illegalen

AMSTERDAM, 21 JUNI. Burgemeester Van Thijn van Amsterdam heeft gisteravond de houding van een aantal politici - onder wie zijn partijgenoot Kok - ten aanzien van het probleem van de illegale buitenlanders gehekeld. Hij deed dat bij de installatie van de adviesraden voor de minderheden in Amsterdam.

“Als ik de roep uit de Tweede Kamer hoor om meer middelen vrij te maken om illegalen het land uit te zetten dan zeg ik: first things first”, aldus Van Thijn. Volgens de burgemeester is “de criminaliteit het probleem, niet het onbekende aantal illegalen dat hier rondloopt”. Hij sloot zich aan bij de mening van hoofdcommissaris Nordholt van deAmsterdamse politie “dat alleen tegen illegalen moet worden opgetreden die de stad onveilig maken”.

De angst voor rassenrellen zoals in Parijs en Brussel deelt Van Thijn niet. “Maar”, zo waarschuwde hij, “de nachtmerries in het buitenland zijn vege tekenen. Als we vandaag geen goed minderhedenbeleid voeren dan zijn onlusten a la Parijs en Brussel niet ondenkbaar”.

Van Thijn ergerde zich aan de discussie over de minderheden zoals die de afgelopen weken in de media oplaaide “waarin allocht, vreemdelingen, asielzoekers, illegalen en criminelen ten onrechte over een kam worden geschoren.” Dat wekt de indruk dat het allemaal criminelen zijn, terwijl “voor een dergelijke generalisatie geen enkele grond is”.

De problemen die er wel zijn, moeten echter niet “in de taboesfeer” worden getrokken, volgens Van Thijn. “We moeten niet de ogen sluiten voor de criminaliteit onder Antilliaanse jongeren in de Bijlmer en voor Marokkaanse jongeren die stelen en roven. We moeten niet net doen alsof er geen heroinemafia vanuit Turkse koffieshops opereert.”

Van Thijn legde nadrukkelijk verband tussen het minderhedenbeleid en de criminaliteit onder de 166.000 legaal in Amsterdam verblijvende allochtonen. “Hun achterstandspositie kan ertoe leiden dat ze in de verleiding komen zich crimineel te gedragen. Een goed minderhedenbeleid dient dat te bestrijden.” De adviesraden voor de minderheden zijn volgens Van Thijn van vitaal belang zo'n beleid.