UEFA bereid Den Bosch te accepteren in Europa Cup

UTRECHT, 21 JUNI. De Europese voetbalunie (UEFA) zal de uitspraak van de Nederlandse rechter respecteren in de zaak die BVV Den Bosch gisteren voor de Utrechtse rechtbank heeft aangespannen tegen de KNVB. Daarin eiste de Bossche club dat de bekerfinale van 2 juni in de Kuip, die met 1-0 door Den sch werd verloren, wordt overgespeeld vanwege chaotische taferelen op het veld in de slotfase waardoor de Bossche spelers zich bedreigd voelden en niet meer in staat waren de wedstrijd onder normale omstandigheden uit te spelen. Aan het slot van de zitting vroeg vice-president mr. H.F.M. Hofhuis zich af of een eventuele herhalingswedstrijd wel zin heeft met het oog op de tijdige aanmelding bij de UEFA voor de Europa Cup. Volgens de KNVB moet de deelnemende club op 30 juniij de Europese voetbalbond bekend zijn. Maar van de zijde van Den Bosch werd dat heftig bestreden en is dat onzin.

Dat laatste werd door de UEFA bevestigd. “Wij hebben niets met de clubs te maken, alleen met de nationale voetbalbond”, verklaarde vanochtend een perswoorvoerder in Bern. “Eerlijk gezegd hebben wij als UEFA nog nooit zo'n zaak aan de hand gehad. Maar wanneer de rechter zou besluiten dat de wedstrijd moet worden overgespeeld en er een ande winnaar uit de bus komt dan is de KNVB gerechtigd die club alsnog in te schrijven voor het Europa Cup II-toernooi. Wij zullen dat verzoek als UEFA zeker serieus bekijken. Alleen dient er gezien de omstandigheden wel snel gehandeld te worden.”

Maar volgens de raadsman van de KNVB, mr. H.P. Utermark, is een nieuwe wedstrijd helemaal niet nodig. Hij betoogde voor de Utrechtse rechtbank dat het om incidentjes ging die geen naam mochten hebben en dat er van een vijandige atmosfeer op het veld geen sprake s geweest.

Tijdens de laatste vijf minuten was er weer ongestoord gespeeld, aldus Utermark. Hij wees erop dat de bewaking in het stadion zelfs nog beter was geweest dan tijdens de risicowedstrijd voor de competitie tussen Feyenoord en Ajax. De kritische rapportage van de officiele KNVB-waarnemer, die de veiligheidsmaatregelen in zijn rapport als onvoldoende had bestempeld, veegde Utermark van tafel: “Die waarnemer heeft zijn persoonlijke waardering gegeven. Daarvoor was hij niet voldoende geequipeerd”.(EPDe raadsman van Den Bosch, mr. L.P.

Schuttelaar zag dit uiteraard anders. Volgens zijn aanklacht waren er onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen waardoor de spelers zich in de slotfase bedreigd voelden en Den Bosch daardoor geen kans kreeg om de 1-0 achterstand ongedaan te maken. De bekerfinale, die in het Feyenoordstadion plaatsvond, was tijdens de laatste acht minuten drie keer onderbroken omdat Feyenoord-supporters het veld waren opgestormd.

Volgens Schuttelaar durfden de Bosschenaren 'zich niet meer vrij over het veld te bewegen en waren zij niet meer in staat een normale wedstrijd te spelen'. Schuttelaar wil daarom dat de wedstrijd wordt overgespeeld op neutraal terrein.

Daarop haalde Schuttelaar een onderzoek aan dat uitwijst dat uitgerekend in de slotfase van voetbalwedstrijden de meeste doelpunten worden gescoord. BVV Den Bosch had de KNVB gedagvaard omdat de bond tijdens de bekerfinale zelf verantwoordelijk is voor deiligheid. Bij andere wedstrijden is de thuisspelende club hiervoor verantwoordelijk en dan geldt in geval van conflicten het tuchtreglement van de KNVB.

De advocaat voelde er niets voor om alleen de laatste acht minuten van de wedstrijd opnieuw te spelen. Den Bosch was tijdens de slotfase van de bekerfinale duidelijk sterker dan Feyenoord. Bij een korte herhaling zou Feyenoord volgens de advocaat geheel fit kunnen beginnen en zou BVV-Den Bosch geen kans krijgen 'om in haar spel te komen'. De verdediger van BVVn Bosch ondersteunde zijn betoog met videobeelden van de wedstrijd.

De uitspraak is maandag 24 juni om tien uur.