Ter Veld: koppeling lonen en uitkering een jaar loslaten

DEN HAAG, 21 JUNI. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) sluit niet uit dat in 1992 “hooguit voor een jaar” de koppeling tussen lonen en uitkeringen wordt losgelaten. Ter Veld zei dit gisteren voor de Avro-radio.

Als het kabinet besluit om te ontkoppelen, moeten er maatregelen worden genomen “om de verhouding tuslage en hoge inkomens goed te krijgen”, zei Ter Veld. De staatssecretaris gaat ervan uit dat de beslissing slechts voor een jaar geldt. “In dat jaar zullen we alles op alles moeten doen om de koppeling weer mogelijk te maken.”

Een definitieve beslissing kan “pas op zijn vroegst” deze zomer worden genomen bij de opstelling van de begroting voor volgend jaar, meent Ter Veld. Deze uitspraak van de staatssecretaris van PvdA-huize staat op gespannen voet met htandpunt van de PvdA-fractie. Volgens fractie-woordvoerder Van Zijl kan “het beslissende moment worden uitgesteld tot begin volgend jaar”. De CDA-fractie en minsiter-president Lubbers vinden dat het kabinet deze zomer een beslissing moet nemen over de koppeling.

Volgende week wordt de nieuwe koppelingswet in de Tweede Kamer behandeld. Deze wet noemt twee criteria om te ontkoppelen: een te forse loonstijging en een snelle groei van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de memorie van toelichting staat dat het kabinet niet hoeft te koppelen wanneer het aantal niet-actieven ten opzichte van honderd actieven de grens van 86 overschrijdt. Gisteren werd bekend dat het Centraal Planbureau voor volgend jaar verwacht dat het verhoudingsgetal niet-actieven zal stijgen tot 87,5.