'Tarievenslag bedreigt banen bij sleepdienst'

ROTTERDAM, 21 JUNI. De ondernemingsraad van Smit Havensleepdiensten vreest verlies van arbeidsplaatsen en uitstel van investeringen als de tarievenslag in de Rotterdamse haven met concurrent Adriaan Kooren vooortduurt. In een open brief heeft de ondernemingsraad van Smit de directies van beide bedrijven op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van het personeel gewezen.

De ondernemingsraad van Smit schrijft dat de markt voor het verrichten van sleepbootassistentie kleinordt, omdat de zeeschepen steeds groter worden. De tarievenslag tussen Smit en Kooren betekent volgens de ondernemingsraad dat er onvoldoende financiele middelen over blijven voor noodzakelijke investeringen in nieuwe sleepboten. onder andere daardoor zou op termijn de werkgelewgenheid bij beide sleepdienstern in gevaar komen, aldus de ondernemingsraad. Bij Smit werken circa 800 mensen, bij Kooren ongeveer honderd.

Voorzitter B.E. van der Velde van dernemingsraad van Smit wil dat beide concurrenten met elkaar om de tafel gaan zitten en de problemen uitpraten. Maar directeur A. Kooren voelt daar niets voor. “Ik heb wel betere dingen te doen. Eerst heeft Smit geprobeerd ons weg te krijgen, dat lukte niet en nu hebben ze ons nodig”, zegt hij. Smit wil geen commentaar op de zaak geven.

Drie jaar geleden verscheen Kooren met een klein aantal slepers in de Rotterdamse haven. Toen had Smit, onderdeel van sleep- ebergingsbedrijf Smit Internationale, een monopoliepositie in de de haven, onder meer omdat het bedrijf kleinere sleepdiensten had opgekocht. Kooren dook met zijn tarieven onder de prijzen die Smit bij de rederijen in rekening brengt. Kooren zegt goedkoper te kunnen werken omdat het bedrijf een eigen CAO heeft afgesloten met het personeel. De 17 sleepboten van Kooren varen bovendien met een bemanningslid minder aan boord, drie in plaats van vier zoals Smit op zijn 41 slepers doet. Sinds Kooren in de Rotterdamse haven verscheen ben beide kemphanen elkaar te land met kort gedingen en bij tijd en wijle te water door bij elkaar in- en uitgaande schepen in te pikken.

    • Eenredcateuren