Subsidiestop klap in strijd tegen seks-intimidatie

UTRECHT, 21 JUNI. Het 22-jarige meisje werkte bij een grote supermarkt. Prima baan en leuke collega's met wie ze goed kon opschieten. Alleen haar chef, die was vervelend. Hij betaste haar borsten en greep haar regelmatig beet. “Na een vakantie werd het me allemaal teveel en heb ik me ziek gemeld. Ik ben naar het hoofdkantoor gestapt, maar mijn chef ontkende alles. Via het hoofdkantoor kwam ik terecht bij de arbeidsinspectie, de stichting Handen Thuis en de zedenpolitie. Dat laatste zinde mijn chef niet. Inmiddels werk ik bij een bouwmarkt, waar hij nog regelmatig langs komt. Dan gaat hiijgend naast mijn kassa staan. Op straat achtervolgt hij me en 's avonds belt hij me vaak op. Hij weet dat ik een zenuwpees ben en dat-ie me op deze manier te pakken heeft.”

De klacht van het meisje is slechts een van de 120 klachten die de stichting Handen Thuis in Utrecht jaarlijks krijgt. Of eigenlijk kreeg, want vanaf 1 juli zal het ministerie van Sociale Zaken geen subsidie meer uitkeren en valt het doek voor de stichting. In Utrecht zijn de medewerkers verd over dit plotselinge besluit. “We wisten dat onze subsidie-aanvraag moeilijk lag, maar dat we op 7 juni zouden horen dat de subsidie op 1 juli ophoudt, vinden we wel erg abrupt.

Zeker omdat we onlangs een bedrijfsplan hebben opgesteld, waarin staat dat we binnen drie jaar tot een kostendekkende organisatie willen overgaan.''

In dit plan vraagt de stichting Handen Thuis om een garantiesubsidie van drie jaar, aflopend va procent in het eerste jaar tot dertig procent in het derde jaar. De subsidie over de totale drie jaar zou ruim 1,2 miljoen gulden bedragen. Door het geven van beleidsadviezen en cursussen wil de organisatie in de daaropvolgende jaren kostendekkend werken. Maar het ministerie van Sociale Zaken heeft het bedrijfsplan inmiddels afgewezen. “Het gaat er niet om dat we die garantiesubsidie niet willen geven, maar we hebben onze grootste twijfels of het plan werkelijk kostendekkend is”, aldus een woordvoerster van het ministerie.

Vanaf 1985, het jaar waarin de stichting in leven werd geroepen, betaalt het ministerie van Sociale Zaken jaarlijks een bedrag van 450.000 gulden. Het gaat daarbij om tijdelijke subsidies. Daarnaast ontvangt de stichting Handen Thuis nog een ton aan individuele subsidies voor bijvoorbeeld congressen en projecten. Vorig jaar adviseerden de Emancipatieraad en de SER positief over de uitbreiding van het wettelijk instrumentarium om seksuele intimJH)tie op het werk tegen te gaan. Daarnaast pleitte de Emancipatieraad voor een permanente subsidie voor de stichting Handen Thuis.

“Maar de politieke prioriteiten liggen kennelijk anders”, verzucht coordinatrice A. Janmaat. “En dat terwijl staatssecretaris Ter Veld van Sociale Zaken normaal een groot voorstander van dit soort instanties is.” En niet ten onrechte, menen ze bij de stichting.

“Billenknijperij, pornografische blaadjes die 'per ongeluk' in je bureaula terecht komen, klagen over het slechte sexuele cot met zijn vrouw en daarna vertellen dat dat met jou waarschijnlijk veel beter gaat en grove aanrandingen komen nog vaak voor. Onderzoek van de Rijksuniversiteit in Groningen heeft uitgewezen dat 58 procent van de onderzochte groep weleens te maken heeft gehad met seksuele intimidatie.”

Zo ook een 31-jarige maatschappelijk werkster, die haar coTREMA NA AFBREKING ONDERDRUKT ordinator vertelde van haar vroegere incest-ervaringen. “In het begin liepen de gesprekken goed, maar ze werden steeds intiemer z de situatie me beangstigde. Op een gegeven moment wilde hij met me naar bed en met me trouwen. Dat ging me veel te ver. Ik kaartte het aan binnen ons team, dat amper reageerde. Als ik met een korte rok liep, zeiden de psychologen: ,Kijk, ze vraagt er zelf om.' De stichting Handen Thuis was de eerste instantie die me serieus nam. Die mensen snapten hoe ik erin was gelopen en gaven de schuld niet aan mij. Ik heb veel aan ze te danken.” De maatschappelijk werkster heeft inmiddels besen haar ontslag op medische gronden aan te vragen.

Het ministerie van Sociale Zaken benadrukt dat het terugdringen van ongewenste intimiteiten op het werk een belangrijk beleidspunt blijft.

Het ministerie praat momenteel met het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) in hoeverre dit instituut een rol op het gebied van seksuele intimidatie kan spelen. Op het voorstel van Sociale Zaken de stichting Handen Thuis te integreren in NIA heeft de stichting inmiddels negatief gereageerd. Medewerkers van Handen Thuis wijzen erop dat hun werkzaamheden nog sterk in ontwikkeling zijn en op die manier een succesvolle overdracht in de weg zouden staan.

Daarnaast menen ze dat het NIA te traditioneel werkt en er te weinig aandacht is voor specifiek vrouwelijke onderwerpen.