Rechters woedend na kritiek van CDA'er

DEN HAAG, 21 JUNI. De rechterlijke macht is bijzonder boos over uitlatingen van het Kamerlid Van der Burg (CDA) tegenover deze krant dat de rechters “te verlicht” over criminaliteiten.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, mr. A.H.

van Delden, zegt dat de schrik hem om het hart slaat “als een volksvertegenwoordiger zoiets zegt”. Dat Van der Burg daaraan de conclusie verbindt dat de Kamer bij de voordracht voor nieuwe leden van de Hoge Raad beter moet letten op “maatschappelijke wortels” is volgens Van Delden “volstrekt uit den boze. Ik word daar stil van”.

De president van de Haagse rechtbant het Kamerlid eerst maar eens moet bewijzen dat de rechters in Nederland “te liberaal” tegen criminalteit zouden optreden. Volgens hem worden er de laatste tijd juist “aan de lopende band straffen opgelegd die vroeger volstrekt ondenkbaar waren”. Dat daarnaast de rechterlijke macht toch nog een “relatief mild strafrechtelijk klimaat” weet te handhaven, bijvoorbeeld bij soft-drugs zaken, stuit de laatste jaren juist op buitenlandse waardering, zegt hij. Het verwijt van de CDAtie dat delen van de rechterlijke macht “te ver van de maatschappij” staan “begrijp ik al helemaal niet. We nemen deel aan alles wat los en vast zit”. Als dat een criterium bij de selectie wordt “trek je de rechterlijke benoeming toch in partijpolitieke lijnen”.

Van Delden wijst erop dat “nog nooit” een verband is bewezen tussen partijpolitieke voorkeur en strafrechtelijke opvattingen. Ook de suggestie om kandidaat-raadsheren voor de Hoge Raad op gespreknaar de Kamer te sturen is “volstrekt uit den boze. Dat is een heilloze weg”.