Raad van State over huurwaardeforfait

DEN HAAG, 21 JUNI. Het wetsvoorstel om het huurwaardeforfait - een belasting voor huiseigenaren - te verhogen mag met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Dit advies van de Raad van State werd gisteren door staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) gepubliceerd. Volgens de Raad van State moet het invoeren van belastingverzwaringen met terugwerkende kracht in algemene zin “met de meeste klem worden ontraden”. Maar dit geval is zo specifiek dat een terugwerkende kracht van enkele dagen aanvaardbaar is, aldus de Raad van State. Van Amelsvoort heeft het wetsvoorstel nu zo veranderd dat, als het na 30 juni maar voor 1 augustus tot wet wordt verheven, de wet een terugwerkende kracht krijgt tot en met 1 juli 1991. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel op 2 juli. De grote vraag daarbij is of de CDA-fractie akkoord zal gaan met het hogere huurwaardeforfait.