PvdA wil forse verhoging van de kinderbijslag

DEN HAAG, 21 JUNI. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil de kinderbijslag fors verhogen. De kosten moeten volgens de PvdA worden betaald door de hogere inkomens. De PvdA schat dat de verhoging van de kinderbijslag 1,8 milgulden zal kosten.

In een rapport van coalitiegenoot CDA werd onlangs ook gepleit voor een verhoging van de kinderbijslag.

In de gisteren uitgebrachte notitie 'Zelfstandige burgers in een werkzame samenleving' stelt de PvdA-fractie voor het basisbedrag in de kinderbijslag te verhogen naar 2.750 gulden per jaar, ongeacht het aantal kinderen in het gezin. Nu geldt een basisbedrag per kind van 1.337 gulden per jaar. De opstellers van de notitie, de Kamen Vliegenthart en Van Zijl, vinden dat het hogere bedrag dat zij voorstellen meer recht doet aan hun uitgangspunt dat de kinderbijslag toereikend moet zijn voor de noodzakelijke kosten van het levensonderhoud. Volgens de twee Kamerleden hebben kinderen recht op ontplooiingsmogelijkheden. Dat recht komt in het gedrang als het kind opgroeit in een gezin dat moet rondkomen van een minimuminkomen.

De PvdA wil af van het huidige kinderbijslag-systeem waarbij het bedrag omhoog gaat naarmate er meer kinderen in het gezjn. Ook aan de opslag van dertig procent bovenop het basisbedrag voor kinderen ouder dan twaalf jaar wil de PvdA een eind maken. Omdat hele jonge kinderen minder kosten met zich meebrengen wil de PvdA voor een kind tussen de nul en vijf jaar de kinderbijslag dertig procent verlagen.

De 1,8 miljard gulden die het PvdA-voorstel kost, moet volgens de opstellers van de notitie via fiscale maatregelen worden opgebracht door de hogere inkomens. De PvdA-fractie denkt daaaan het niet langer doorberekenen van de inflatie in de hoogste belastingtarieven, waardoor de hogere inkomens per saldo meer belasting gaan betalen. De opstellers stellen ook voor aftrekposten zoals de basisaftrek alleen nog maar tegen het laagste tarief te laten aftrekken. Voor iemand met een inkomen hoger dan 85.000 gulden scheelt het aftrekken van de basisaftrek tegen 35 procent in plaats van de huidige zestig procent iets meer dan duizend gulden per jaar.(EEen CDA-commissie onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris van sociale zaken De Graaf kwam een maand geleden eveneens tot de conclusie dat de kinderbijslag omhoog moet. Deze commissie noemde geen bedragen. In tegenstelling tot de PvdA wil de CDA-commissie de kinderbijslag verhogen als tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang dan wel voor het wegvallen van een inkomen omdat de vader of de moeder het kind zelf gaat verzorgen. De opstellers van de PvdA-notitie schrijven juist dat de kinderbijslag niet is bedoeld als compensatie voor het geheel dan wel gedeeltelijk wegvallen van een inkomen. Zij willen dat de kinderbijslag uitsluitend is bedoeld voor de noodzakelijke kosten van het levensonderhoud van het kind zelf.