Plan korpsen voor 1500 politiewachten

ROTTERDAM, 21 JUNI. De korpschefs van de politie in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben een plan ontwikkeld dat voorziet in de aanstelling van 1.500 politiewachten voor het verrichten van eenvoudig tiewerk.

Voor de daaruit voortvloeiende personeelskosten van 240 miljoen gulden willen zij een beroep doen op bestaande werkgelegenheidsprojecten.

Hoofdcommissaris R.H. Hessing, korpschef in Rotterdam, vindt dat de politiewachten moeten zorgen voor meer toezicht op straat. Het gevoel van onveiligheid kan daardoor worden verminderd. Volgens het plan moeten er in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag achtereenvolgens 600, 500 en 400 van dergelijke wachten worden aangesteld.