OV-kaart doet autogebruik studenten met 63 pct dalen

LEEUWARDEN, 21 JUNI. Het autogebruik van studenten aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) is als gevolg van het bezit van de OV-jaarkaart met 63 procent afgenomen. Zeven procent van de studenten stapt nog wel in de auto om van huis naar college te rijden.

Dit blijkt uit een onderzoek van de studierichting Verkeerskunde van de NHL in opdracht van de Vervoerregio Friesland (een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincie, gemeenten en vervoermaatschappijen) naar het effect van de OV-studentenkaart. Het is het eerste onderzoek in ons land dat na de invoering van de OV-jaarkaart voor studenten op 1 januari dit jaar, is uitgevoerd.

Het aantal autokilometers blijkt per dag te zijn afgenomen ongeveer 6.000 naar 2.350. Op jaarbasis levert dat een besparing op van ongeveer twee miljoen autokilometers. Van de 1.100 ondervraagde studenten aan de Noordelijke Hogeschool heeft 97 procent een OV-jaarkaart. Reisde voor de invoering ervan 43 procent met het openbaar vervoer van huis naar school, na invoering van de OV-kaart steeg dat percentage tot 65 procent.

Degenen die de auto nog wel gebruiken blijken in de meeste gevallen studenten te zijn die relatief ver van Leeuwarden af wonen. Het fietsgebruik onder studenten is overigens gedaald. Meer dan de helft van de studenten die vroeger op de fiets naar school kwam, neemt nu de (stad)bus.