OHRA wacht niet op rechter, hervat gratis aanbieden credit cards

ROTTERDAM, 21 JUNI. OHRA Verzekeringen wacht niet op de definitieve beslissing van de rechter over de vraag of het toelaatbaar is aan de consument gratis credit card te bieden. Morgen hervat OHRA haar advertentiecampagne voor deze speciale aanbieding.

Dit heeft Ohra vanmorgen bevestigd. OHRA startte vorig jaar als eerste verzekeringsmaatschappij in Nederland een actie waarbij de OHRA World Card blijvend gratis wordt aangeboden aan verzekeringsrelaties die minimaal vier verzekeringen bij OHRA hebben afgesloten. Deze zogeheten pakketverzekerden betalen dus geen reegeld en geen jaarlijkse contributie. De Nederlandse Bond van Assurantietussenpersonen (NBVA) heeft toen een klacht ingediend bij de Economische Controle Dienst (ECD) die de zaak na onderzoek bij de officier van justitie heeft gemeld.

De actie zou in strijd zijn met de Wet op de Assurantiebemiddeling. Die wet bevat een verbod om bij het afsluiten van een verzekering aan de consument enig op geld waardeerbaar voordeel toe te kennen aan.

OHRA stelt zich op het standpunt dat dat verbod niet voor haar geldt omdat de verzekeraar niet ussenpersoon optreedt maar als zogeheten direct writer. Bovendien zou het verbod indruisen tegen EG-bepalingen die concurrentiebeperkingen verbieden, aldus OHRA.

De rechtbank in Arnhem heeft onlangs om een oordeel van het Europees Hof van justitie in Luxemburg gevraagd alvorens een definitieve beslissing te nemen. Daarop wil OHRA niet wachten. “We vinden het onaanvaardbaar dat onze klanten moeten wachten totdat er een definitieve besliissing is. Die verwachten we niet voor eind 1992”, alduA.

De verzekeraar loopt nu het risico dat de officier van justitie de rechtbank vraagt OHRA te gebieden alle kaarten die de verzekeraar de komende tijd zal uitgeven weer terug te nemen en de actie te staken.

“Dat risico lopen we bewust. Maar dan is er tenminste duidelijkheid ”, aldus OHRA. Officier van Justitie mr S. Bruist heeft vanmorgen laten weten de zaak voorlopig nog af te wachten. “We willen niet vooruit lopen op zake nog komen”, aldus een zegsman van Bruist.