NS: Concurrentie in Nederland onrendabel

DEN HAAG, 21 JUNI. De Nederlandse Spoorwegen betwijfelen of de binnenlandse markt voor goederenvervoer per rail in Nederland groot genoeg is om het voor particuliere bedrijven interessant te maken zelf gecombineerd vervoer te verzorgen.

In een reactie op het besluit van de EG-ministers voor transport - de Transportraad - om met ingang van 1993 de monopoliepositie van nationale spoorwegmaatschappijen gedeeltelijk te doorbreken, liet de NS vanochtend weten dat dit waarschijnlijk vooral voor grotere landen als Frankrijk itsland van betekenis is.

Volgens president-commissaris Ploeger van de NS zullen particuliere bedrijven die zich op de Nederlandse markt richten de investeringen die in rollend materieel moeten worden gedaan redelijkerwijs niet kunnen dragen. “Nederland dient zich te realiseren dat NS slechts een kleine thuismarkt heeft in vergelijking tot bijvoorbeeld onze Duitse en Franse collega's.”

In het zojuist verschenen jaarverslag van de NS waarschuwt Ploeger voor de gevolgen van een vrije toegang op het Nederlandse net van buitenlandatschappijen. “Dat zou betekenen dat de positie van Nederland als distributieland qua railvervoer goeddeels afhankelijk wordt van buitenlandse maatschappijen. Wij hebben gerede twijfels of dit - bijvoorbeeld met het oog op de concurrentieverhoudingen tussen Europese havens - een aantrekkelijke optie is.”

Meer ziet de NS-hoofddirecteur in een hechte samenwerking met buitenlandse spoorwegmaatschappijen bij het internationale vervoHet besluit van de EG-ministers van gisteren maakt dergelijke joint-ventures mogelijk.

Een van de grootste bedrijven die zich in Nederland met gecombineerd vervoer bezighouden, Jonker in Veendam, is blij met het besluit van de Transportraad. Dit bedrijf laat jaarlijks vele tonnen aan goederen van het Noorden naar de Rotterdamse haven vervoeren, of omgekeerd.

Daarvoor huurt het per jaar 22.000 a 23.000 wagons bij de NS. Voor directeur De Vries van Jonker is het besluit van de EG-mters reden na te gaan of het aantrekkelijker is zelf het materieel aan te schaffen en het railvervoer te verzorgen. “Ik ga niet als concurrent van de NS optreden”, zei De Vries vanochtend, “maar misschien kunnen we samen met andere bedrijven iets opzetten.”

De Britse minister van transport, Rifkind, toonde zich gisteren opgetogen over het besluit van de EG-ministers. Hij voorziet grote mogelijkheden voor particuliere bedrijven als zij in 1993 gecombineerd vervoer mogen verzorgen: dat jaar gaat oe Kanaaltunnel open.