Nettowinst daalt tot 8,4 mln; Eurometaal verwacht forse daling omzet

ZAANDAM, 21 JUNI. Eurometaal NV heeft de netto winst vorig jaar met 0,5 miljoen gulden zien dalen tot 8,4 miljoen. De omzet steeg van 199 tot 212 miljoen gulden. Het uitgekeerde dividend daalt van 4,2 tot 3,9 miljoen gulden. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de Zaanse munitiefabrikant.

Het befsresultaat liep terug van 30 tot 13 miljoen gulden. Door een vermindering van rentelasten met 7,3 miljoen gulden (als gevolg van gewijzigde vooruitbetalingen) bleef de vermindering van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting beperkt: van 22,4 miljoen tot 12,6 miljoen gulden.

De directie verwacht voor dit jaar door de afzwakkende defensiemarkt een aanzienlijk lagere omzet. Ook de winst zal dit jaar laitvallen.

Ondanks de hoge omzet in 1990, die wordt toegeschreven aan het 'na-ijlen' van eerder afgesloten orders, was de orderportefeuille ultimo 1990 slechts 9,4 procent lager dan eind 1989. Volgens de directie is het verminderde personeelsbestand nu afgestemd op het huidige en voor de nabije toekomst verwachte niveau van activiteiten.

Het personeelsbestand daalde in 1990 van 947 tot 752. De personeelsvermindering van 21 procent was evenredig verdeeld over de vestigingen in Zaandam en het Duitse Liebenau. De personeelsverminderiwam deels tot stand door collectief ontslag voor 95 medewerkers.

Eurometaal orienteert zich in toenemende mate op civiele produkten, omdat de defensiemarkt door de internationale ontspanning steeds verder inkrimpt. Het “conversieprogramma” is gericht op acquisitie van nieuwe kernactiviteiten en het aantrekken van civiele produktie voor de vestiging in Zaandam. Volgens de directie heeft de basisverbreding nog “te weinig vorm” gekregen. De verzelfstandiging van de afdeling Gechapaanmaak tot 'Eurometaal Precision' verliep succesvol, zo staat in het jaarverslag. Zo'n 40 procent van de omzet kwam uit de civiele markt. Twee andere projecten vonden geen doorgang.

Door toetreding van het Zwitserse Oerlikon-Contraves heeft Eurometaal naast de Nederlandse staat en het Duitse Dynamit Nobel AG een derde aandeelhouder gekregen. In verband met komende vacatures is prof.dr.

A. van der Zwan benoemd tot commissaris.