Milieurapport pleit tegen Texaco-centrale

ROTTERDAM, 21 JUNI. Het is niet verantwoord een kolenvergasser met een vermogen van 600 megawatt te bouwen op de Maasvlakte bij Rotterdam. Dit concludeert het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) in een door haar opgesteld Milieu Effect Rapport (MER).

De elektriciteitsproducent steunt hiermee minister Andriessen (economische zaken), die eerder hetzelfde standpunt innam en daarom voorstander is van een kolengestookte centrale. Orond van het milieu-rapport heeft EZH bij de provincie alsnog vergunningen aangevraagd om een kolengestookte centrale te kunnen bouwen.

De oliemaatschappij Texaco dwong EZH eerder een milieu-rapport op te stellen, omdat zij meent dat haar technologie voor kolenvergassing ten onrechte niet voor de Maasvlakte wordt aangewend. Texaco claimt, mede op grond van publicaties van het ingenieursbureau KEMA in Arnhem, dat kolenvesing het milieu minder belast. Deze stelling wordt bestreden in het milieu-rapport dat EZH samen met KEMA uitvoerde.

Texaco zegt nu dat “de gegevens in het MER in strijd zijn met de gegevens waarover wij beschikken”. De multinational krijgt in een inspraakronde de kans deze stelling te staven. De stichting Natuur en Milieu steunt Texaco. Volgens een woordvoerder is het “onbegrijpelijk” dat het milieu-rapport concludeert dat een centrale op basis van kolenvergassing het milieu even zwaar schaadt als een kolengestoo centrale.

De Zuidhollandse milieugedeputeerde J. van der Vlist, die zich in het verleden ook uit milieu-overwegingen tegen een kolengestookte centrale keerde, zegt dat er “niks nieuws” in het milieu-rapport staat. “De EZH heeft altijd gezegd dat een kolengestookte centrale niet slechter is voor het milieu, ik blijf dat bestrijden.”

Het nu gereedgekomen milieu-rapport wordt over enkele weken getoetst door een commissie van deskundigen. Als zij de conclusies van EZH overneemt, kan minister Andriessen zonder proble(men tot de bouw van een kolengestookte centrale besluiten. Daarna behandelt de provincie de vergunningen. Volgens Van der Vlist is de kans nog altijd “klein”

dat hij deze voor een kolengestookte centrale verstrekt. In dat geval kan Van der Vlist door zijn partijgenoot minister Alders worden gedwongen de vergunningen af te geven.