Kostenbesparing moet EG-beursproject redden

AMSTERDAM, 21 JUNI. De directie van Euroquote, de joint venture van de twaalf EG-beurzen, zal op de aandeelhoudersvergadering op 5 juli een kostenbesparend voorstel introduceren dat de dreigende mislukking van het gezamenlijke informatieproject moet voorkomen.

Dat heeft H. Tonsmann, directeur van het in Brussel gevestigde Euroquote, vanmorgen desgevraagd bevestigd. Tonsmann beklemtoonde dat het project on(JHdellijk op zal houden te bestaan als de beurzen het op 5 juli niet eens kunnen worden over de nieuwe voorstellen.

“We hebben geen geld meer. Als de beurzen niet tot een besluit kunnen komen gaan we onmiddellijk over tot liquidatie van de onderneming”, aldus Tonsmann.

De Europese beurzen hebben tot nu toe 2,7 miljoen ecu (6,2 miljoen gulden) beschikbaar gesteld voor Euroquote. In een onlangs gehouden conferentie in Athene werd duidelijk dat Euroquote 12,3 miljoen ecu nodig heeft om verder te gaan. Tonsmann schat dat Euroquote als gevolg van kostenbesparingen voorlopig toe kan met 9,5 miljoen ecu (22 miljoen gulden).

Een woordvoerder van de Amsterdamse effectenbeurs toonde zich vanmorgen verbaasd dat Tonsmann met zijn voorstel in de publiciteit is getreden. “Wij willen niet vooruit lopen op de aandeelhoudervergadering op 5 juli. Pas daarna is van onze zijde een standpunt te verwachten.”

De aandeelhouders van Euroquote moeten stemmen over de de ontwikkelinn een satellietnetwerk dat bedrijfs- en koersinformatie over de belangrijkste circa 150 Europese beursfondsen verspreid. In een latere fase zou Euroquote zich kunnen ontwikkelen tot een grensoverschrijdend handelsysteem voor Europese aandelen.

Het voorstel van Tonsmann beoogt een verlaging van de personeels- en overheadkosten van een centraal in Brussel gevestigd centrum, waar de informatie verzameld en gedistribueerd zou worden. Tonsmann stelt voor dat de beurzen zelf de informatie verzamelen, wat eerse besparing oplevert.

Londen en Frankfurt, tot nu toe de grootste dwarsliggers in Euroquote, bezitten in feite een vetorecht doordat zij samen 28 procent van de stemmen vertegenwoordigen. Voor de goedkeuring is minimaal 75 procent van de stemmen nodig.

De Londense beurs ligt dwars doordat het zijn eigen koersinformatiesysteem Seaq International bedreigd ziet door de ontwikkeling van Euroquote. Voorlopig willen de Britten, die worstelen met een verouderd systeemr de afwikkeling en betaling van effectentransacties, niet verder gaan dan een systeem dat bedrijfsnieuws verspreid. Frankfurt wil daarentegen Euroquote sneller dan de andere beurzen ontwikkelen tot een geautomatiseerd systeem voor handel en clearing en settlement. De Duitsers willen daarbij een door hun ontwikkeld systeem voor clearing en settlement gebruiken.

Jean-Franois Theodore, voorzitter van de effectenbeurs in Parijs, zei vanmorgen te betreuren dat de Duitsers en Britten dwars liggen.

“Mislukking van Euroquote zal uiteindelijk de positie van de Europese beuzen aantasten, doordat de handel in de grotere Europese fondsen dan steeds meer zal geschieden via de onderhandse markt. Ik hoop dat het voorstel van Tonsmann de partijen over de streep zal trekken.”