Kort geding

Amateurwielrenner Niels Boogaard is in Olympia's Ronde van Nederland terecht voor drie maanden geschorst wegens overtreding van het dopingreglement.

Die uitspraak deed de president van de Amsterdamse arrondissementsrechtbank mr. Vrakking vanmiddag in het kort geding dat de wielrenner had aangespannen tegen de KNWU. Hij eiste opheffing van het startverbod voor Nederlandse wedstrijden in de periode die pas in augustus afloopt. Boogaards advocate mevrouw Hillerwees onder andere naar een vergelijkbaar incident uit het vorige seizoen toen John den Braber wegens het te laat bij de dopingcontrole verschijnen in een Belgische wedstrijd voor drie maanden werd uitgesloten. De KNWU heeft toen, omdat de fout aanwijsbaar gemaakt was gemaakt door de ploegleider van de Nederlandse ploeg, waar Den Braber voor startte, besloten de schorsing van drie maanden niet over te nemen voor nationale wedstrijden.