Felle aanval Gorbatsjov op tegenstanders; 'Provocatie van conservatieven'

MOSKOU, 21 JUNI. President Michail Gorbatsjov van de Sovjet-Unie heeft de “conservatieve krachten” in het parlement, in zijn eigen communistische partij en in de pers ervan beschuldigd het land naar de “ondergang” te leiden.

Hun plan om premier Valentin Pavlov nu met “extra volmachten” te bekleden is volgens hem een “provocatie” die bedoeld is om het land te “destabili” en het akkoord te ondermijnen dat hij twee maanden geleden heeft gesloten met president Boris Jeltsin van Rusland en de regeringsleiders van acht andere Sovjet-republieken. Gorbatsjov, die tevens secretaris-generaal van de CPSU is, heeft hiermee het debat in zijn eigen kring op scherp gezet.

In een felle toespraak voor het centrale parlement van de Unie, waar hij vanmorgen eindelijk verscheen om zijn licht te laten schijnen over het verzoek van zijn premieret kabinet ver gaande bevoegdheden te geven, waarschuwde hij Pavlov indirect geen conflict te forceren. Er is nu geen sprake van een “crisis” tussen hemzelf en de minister-president, zo zei Gorbatsjov. “En ik hoop dat die er ook niet komt”, voegde hij er dreigend aan toe. Pavlov bond vanmorgen onmiddellijk in door de pers de schuld te geven: deze had zijn verzoek om extra bevoegdheden verkeerd begrepen. “Er is geen conflict”, zei de premier in het voetspoor van de president.

Volgens Gorbatsjov zijn de conservatieven jui uit op vertraging omdat er “maatschappelijke consensus” in zicht is. Deze “krachten” in “de Opperste Sovjet, het centraal comite van de communistische partij en de massamedia” laten, aldus de president, geen middel onbenut om hun politiek door te zetten, hoewel er nu geen tijd te verliezen is omdat elk uitstel van de hervormingen zal leiden tot de “dood”.

“Maar ze maken mij niet bang. De democratie gaat voort. Niemand zal er in slagen haar tverslaan, vooral niet zij die er slechts benepen politieke berekeningen en belangen op nahouden.”

Vandaag komt in de Opperste Sovjet van de unie een resolutie in stemming die haaks staat op de opvatting van Gorbatsjov. In een concepttekst, die is opgesteld onder auspicien van de Sojoez-fractie, die zich verzet tegen elke verzwakking van de centrale staat, moet premier Pavlov het recht krijgen zijn kabinetsbeleid op eigen gezag te voeren. De Sojoez-fractie hoopt met deze motie een wig te drijven het staatshoofd en de minister-president.

    • Hubert Smeets