Extra raadsheren aangesteld bij gerechtshof in Den Haag

DEN HAAG, 21 JUNI. Bij het Haagse gerechtshof zullen drie extra raadsheren worden aangesteld. Bovendien zullen in de maanden juni, juli, augustus en september 67 extra strafzittingen plaatshebben, waarvoor vaker een beroep wordt gedaan op plaatsvervangend raadsheren. Ook zal het managemever griffie en parket in een hand komen zodat de werkzaamheden van openbaar ministerie en Hof beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Dit antwoordt minister Hirsch Ballin (justitie) vandaag op vragen uit de Tweede Kamer. De Kamer reageerde vorige week woensdag geschokt op het besluit, een dag eerder van het Haagse Hof, om 45 zaken niet in behandeling te nemen omdat de redelijke termijn van twee jaar waarbinnen einduitspraak dient te worden gedaan, was verstreken.(EPDe maatregelen van Hirsch Ballin komen boven op de maatregelen die het Hof eerder in overleg met het departement al heeft genomen. Hierbij ging het onder meer om het vergroten van het aantal zaken per zitting, verlenging van de zittingsduur en extra strafzittingen. Overigens zullen twee van de drie extra raadsheren pas begin volgend jaar feitelijk in dienst treden, de derde begint in september.

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat de problemen bij heHof voor een deel zijn te verklaren uit een forse stijging van het aantal civiele zaken: van 1.900 in 1986 tot 2.550 in 1990. Het aantal strafzaken steeg ook (van 2.285 in 1986 tot 2.636 in 1990), maar minder snel zodat meer raadsheren werden ingezet bij civiele zaken.

Het gevolg was dat de laatste twee jaar gemiddeld telkens tweehonderd zaken minder werden afgedaan dan in de jaren daarvoor.

Volgens het ministerie van justitie dreigt er bij de vier andere gerechtshoven geen overschrijding van het aantal strafzaken.