Ex-president Karmal keert terug naar Afghanistan

KABUL, 21 JUNI. De vroegere Afghaanse president Babrak Karmal is gisteren naar Kabul teruggekeerd na vier jaar ballingschap in de et-Unie. Vorige week al had de huidige president, Najibullah, gezegd dat het Karmal vrijstond om terug te komen indien hij dat wenste. Karmal werd eind 1979 president, nadat de Sovjet-Unie Afghanistan was binnengevallen en de toenmalige president Hafizullah Amin was vermoord.

Waarnemers in Kabul achten het onwaarschijnijk dat de nu 62-jarige Karmal opnieuw een ambt zal bekleden. Najibullah lijkt vooral in de terugkeer van Karmal te hebben toegestemd omdat hij de gelederen van de vroegere communistische partij, die nu Watan (vaderlandspartij) heet, wil sluiten. het is echter niet uitgesloten dat de strijd tussen verschillende facties in de partij juist weer zal oplaaien.

Nadat Karmal in 1986 was vervangen door Najibullah, bleef hij een machtige factor binnen de communistische partij. In tegenstelling tot Najibullah, die in het begin nauwelijks kon rekenen op een eigen basis binnen de partij, genoot Karmal ook na zijn aftreden veel steun binnen de Parcham-factie (vaandel). Als reden voor zijn vertrek naar Moskou werden destijds gezondheidsredenen genoemd. Ook nadien bleven de Karmal-loyalisten evenwel invloedrijk, hetgeen vorig jaar nog bleek uit de benoeming van Karmals broer Mahmoud Baryalai tot eerste vice-premier. (AFP)