Emancipatieraad wil juridisch ouderschap voor verzorger kind

DEN HAAG, 21 JUNI. Mannen en vrouwen die daadwerkelijk kinderen verzorgen en opvoeden, maar juridisch gezien niet als ouder worden betiteld, moeten die mogelijkheid wel krijgen. Dat zeggen zowel de Emancipatieraad als het COC, die gisteren ongevraagd advies over sociaal en juridisch ouderschap uitbrachten aan staaecretaris Kosto van Justitie en de vaste Kamercommissie voor Justitie.

De Emancipatieraad meent in haar advies 'Het afstammingsrecht en sociale ouders' dat in de huidige wetgeving ten onrechte onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen en homo- en hetero-echtparen.

Zo kunnen alleen mannen een kind erkennen, waarbij de man niet gehuwd of de biologische vader hoeft te zijn. Zodra, bijvoorbeeld bij lesbische echtparen, de niet-biologische moeder een kind wil erkennen, is dat niet mogelijk.

De Emancipatieraadl nu af van de term 'erkennen' en vindt dat alle sociale ouders een kind moeten kunnen aanvaarden. Met sociale ouders bedoelt de raad alle volwassenen die kinderen opvoeden, maar niet de biologische ouders van het kind zijn.

Verder pleit de Emancipatieraad voor wijziging van het adoptierecht. Nu komen alleen gehuwde heteroseksuele echtparen in aanmerking voor adoptie, terwijl de raad wil dat ook ongehuwden en alleenstaanden die mogelijkheid krijgen. De huidige situatleidt tot taferelen van een stiefvader die het kind wil adopteren, maar dat alleen als onderdeel van een echtpaar kan doen. Gevolg is dat de biologische moeder haar eigen kind adopteert.

Staatssecretaris Kosto wilde gisteren geen inhoudelijke mededelingen doen over de ongevraagde adviezen, maar noemde deze wel 'zeer welkom'.

Over adoptie voor ongehuwden zei hij dat dit problemen met het buitenland kan opleveren. Landen als India stellen bij voorbeeld al dat een geadopteerd kind uit dat land bij een gehuwd, heteroseksueel echtpaar terecht komt.