EG maakt einde aan monopolie spoorwegen

DEN HAAG, 21 JUNI. De monopoliepositie van nationale spoorwegmaatschappijen in de EG wordt met ingang van 1993 doorbroken. De ministers van verkeer van de Gechap hebben gisteren in Luxemburg besloten dat particuliere bedrijven die gecombineerd vervoer verzorgen, dat zelf op het spoorwegnet mogen doen. Bovendien kunnen de Europese spoorwegmaatschappijen samenwerkingsverbanden sluiten die hen toegang op elkaars spoornetten verschaffen. Ook bedrijven buiten de EG kunnen zich daarbij aansluiten. Deze liberalisering van het railvervoer is volgens de EG-commissaris voor transport, de Belg K. van Miert, “een e bescheiden, maar belangrijke stap”.

Het besluit van de EG-ministers werd, na aanvankelijke aarzelingen aan Italiaanse kant, gisteren unaniem genomen. Het moet overigens nog wel een formeel vervolg krijgen. De Nederlandse minister Maij-Weggen steunde het voorstel. De plannen voorzien ook in een boekhoudkundige scheiding tussen infrastructuur (rails, stations) en exploitatie.

Maij-Weggen stelde gisteravond vast dat in de Nederlandse situateen wetswijzigingen nodig zijn.

Gecombineerd vervoer - transport van containers deels via schip of vrachtauto en deels via de trein - wordt in Nederland voorzover het zich over rails afspeelt door Trailstar, een exploitatiemaatschappij van de NS, verzorgd. Van de 5 miljoen ton die de NS in 1990 binnenlands transporteerde bestond 1,3 miljoen ton uit gecombineerd vervoer. Bij het internationaal goederenvervoer via de NS bedroeg het aanvan het gecombineerd vervoer 3,1 miljoen ton op een totaal van 13,4 miljoen.