Effectenmakelaars in Japan zien winst halveren

Bij de grootste effectenmakelaar ter wereld, het Japanse Nomura Securities, is in het eind maart afgesloten boekjaar de geconsoldeerde winst met een daling van bijna 58 procent meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig boekjaar.

Bij Daiwa Securities, na Nomure de grootste op de Japanse markt, daalde de winst met bijna 63 procent. Yamaichi Securities (nummer driein Japan) en Nikko Securities (nummer vier) registreerden over het afgelopen boekjaar een winstdaling van ruim 63 procent en ruim 66 procent. Hoewel over het op 1 april begonnen boekjaar over het algemeen gunstiger wordt gedacht dan over het vorige, merken waarnemers op dat het zakeume op de Japanse effectenbeurzen tot dusverre op relatief laag niveau is gebleven, zodat het (vaste) provisie-inkomen van de makelaars daarvan hinder zal ondervinden.