Een glasvezelnetwerk voor kabeltelevisie en telecommunicatie

DEN HAAG, 21 JUNI. De PTT en de PNEM (Noordbrabantse Energie-Maatschappij) hebben een overeenkomst gesloten die moet leiden tot een samenvoegen van het netwerk voor kabeltelevisie van de PNEM en het telecommunicatienet (telefoon) van PTT Telelcom tot een nieuw glasvezelnet. De PTT sluit soortgelijkeeenkomsten met andere elektriciteitsmaatschappijen niet uit, maar een woordvoerder wilde vanmorgen niets meedelen over eventuele besprekingen.

De PNEM onderhoudt nu een netwerk van coax-kabel voor kabeltelevisiesignalen, terwijl PTT Telecom los daarvan koperaansluitingen voor woonhuizen aanlegt ten behoeve van het telefoonnet. Beide bedrijven verwachten dat vanaf 1996 een begin wordt gemaakt met een glasvezelnetwerk voor zowel televisiesignalen als telecommunic en dataverkeer.

Deze modernisering is onder meer noodzakelijk vanwege de steeds toenemende behoefte aan capaciteit voor allerlei elektronische dienstverlening en voor bij voorbeeld HDTV, de nieuwe breedbeeldtelevisie met het geluid van de kwaliteit van een compact-disc. Bovendien is aanleggen van glasvezelkabels naar woonhuizen in de toekomst economisch rendabeler dan gescheiden aanleg.

Dat voordeel zal volgens de PTT doorwerken in de tarieven vooronsument.

Het nieuwe glasvezelnet wordt geleidelijk aangelegd, te beginnen met nieuwbouw- en renovatiewijken. Pas over tien jaar zal het glasvezelnet een “substantiele” omvang hebben.

PTT Telecom zal de eigenaar worden van het nieuwe glasvezelnet. Ook het beheer komt in handen van PTT Telecom. PTT en PNEM vinden dat ook binnen de huidige Centrale Antenne Inrichting-netten nieuwe programma's en diensten zo breed mogelijk beschikbaar moeten komen.

Dit houdt t kabelnetten aan elkaar worden gekoppeld en dat PNEM en PTT in overleg treden met machtiginghouders en exploitanten van kabelnetten in Noord-Brabant.