Door OV-kaart 12 pct groei treinreizigers

DEN HAAG, 21 JUNI. De groei van het reizigersvervoer bij de NS bedraagt over de periode februari tot en met april 18 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, waarvan 12 procent wordt veroorzaakt door de OV-kaart voor studenten. Een van de gevolgen: 175 treinen hebben van de spoorwegen het etiket 'overvol' gekregen.

Dit meldt het vandaag verschenen blad Koppeling van de NS. Overvol'

betekent bij de NS dat meer reizigers moeten staan dan volgens de normen aanvaardbaar is. In de ochtendspits ondervinden ten minste 10.000 treinpassagiers daar hinder van. Bovendien levert het in- en uitstappen van zoveel passagiers extra vertragingen op. Vorig jaar bedroeg het aantal overvolle treinen nog 93.

De knelpunten doen zich voor op de volgende trajecten: Amsterdam-Leiden, Rotterdam-Leiden, Den Haag-Amsterdam, Leiden-recht, Amersfoort-Amsterdam, Meppel-Amersfoort, Eindhoven-Rotterdam, Eindhoven-Amsterdam Groningen-Leeuwarden en Groningen-Winschoten. Op een aantal van deze trajecten gaan in 1992 dubbeldekkers rijden.

De groei bij de NS in het reizigersvervoer is in 1990 met 8,1 procent gestegen tot ruim 11 miljard reizigerskilometers. Dat blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag van het bedrijf. De groei is daarmee iets hoger dan bij de presentatie van de voorlopige cijfers in januari werd gemeld. De opbrengst steeg met 108 miljoen gulden tot 1380 miljoen, een stijging van 8,5 procent.

Over de afgelopen drie jaar heeft zich bij de NS een groei in het reizigersvervoer voltrokken van bijna 25 procent. De spoorwegen denken dat de groei over het hele jaar in 1991 zal uitkomen op 12 tot 14 procent. In het jaarverslag merkt president-directeur L.F. Ploeger op dat de NS “onder spanning staat”. De NS komen materieel tekort en het zal tot 1995 duren voordat deze achterstand is weggewerkt. In de loop van 1993 krijgen de spoorwegen de beschikkiver 400 nieuwe rijtuigen. De capaciteit aan zitplaatsen zal dan met ongeveer 16 procent toenemen.

De hoop van de NS is verder gevestigd op een bredere aanpak van het spitsprobleem. Spitsvervoer is zeer onrendabel, aldus de spoorwegen, maar slechts tot op zekere hoogte ook onontkoombaar. Overheid en vervoersmaatschappijen zullen slechts gedeeltelijk in staat zijn dit probleem op te lossen. Bedrijven zelf zouden via 'spitsmanagement', met maatregelen als telewerken en gespreide werktijden, bijdrage moeten leveren, aldus de NS.