Chirac stelt: overdosis buitenlanders in Frankrijk

PARIJS, 21 JUNI. Jacques Chirac, de burgemeester van Parijs en leider van de gaullistische RPR, meent dat Frankrijk lijdt “aan een overdosis aan buitenlanders”. Chirac zei dit in een betoog over de immigratie Frankrijk waarbij hij een voorbeeld gaf van woonoverlast dat door premier Edith Cresson gisteren werd veroordeeld als “schokkend” wegens zijn “racistische connotatie die aan andere perioden doet denken”.

Chirac sprak woensdagavond voor een gehoor van 1500 aanhangers in Orleans over het vraagstuk van de legale en illegale immigratie in Frankrijk, al twintig jaar een heet hangijzer in de Franse politiek.

De RPR-leider, die al herhaaldelijk gezegd heeft dade “drempel van de tolerantie” in de Franse samenleving is overschreden, gaf ditmaal ter illustratie een voorbeeld van woonoverlast dat in kringen van de regering en linkse partijen als ontoelaatbaar werd afgewezen.

Chirac zei dat in een Parijse wijk met sociale woningbouw een familie leeft, “met een vader, drie of vier vrouwen, een twintigtal kinderen die 50.000 francs (ca.16.000 gulden) aan sociale uitkeringen krijgt zonder te werken”. Chirac: “Als u daarbij het lawaai en de stank voegt, dan wordt de Franse arber die daarnaast woont, gek”. Volgens Chirac is het niet racistisch om te zeggen dat “we niet langer de middelen hebben om familiehereniging te honoreren”. Volgens het blad Liberation gaat het om een houtsnijder uit Mali.

De uitlatingen van Chirac kwamen een dag nadat de voomalige minister van binnenlandse zaken Poniatowski had gepleit voor uitwijzing van buitenlanders die langer dan twee jaar werkloos zijn en andere harde maatregelen om het aantal vreemdelingen (bedoeld wordt immigranten uit Noord-Afrika) te verminderen. Volgens links proberen de gaullisten en de liberalen aanhang te winnen bij de Fransen die sympathiek staan tegenover het uiterst-rechtse Front National van Jean-Marie Le Pen, die al lang pleit voor gedwongen terugkeer van immigranten.