Beleggingsfonds Esmeralda naar beurs

Het beleggingsfonds Esmeralda wordt op 27 juni gentroduceerd op de officiele markt van de Amsterdam effectenbeurs, zo is door Bank Cantrade bekendgemaakt.Het vermogen van het in 1972 opgerichte open-end-fonds bedroeg op 17 juni f 116,2 miljoen gulden, wat overeenkomt met een intrinsieke waarde per participatie van 38,82 gulden.

De ongunstige ontwikkelingen op de effectenbeurzen leidden bij Esmeralda vorig jaar tot een daling van de afgifteprijs van de participaties met 18 procent. Het dividend van het fonds werd wel verhoogd.