Bank verklaart Paretti de oorlog; Affaire steeds pijnlijker voor Credit Lyonnais Nederland; Binnen de bank wordt naarstig gezocht naar een zondebok

AMSTERDAM, 21 JUNI. Na jaren van harmonieuze samenwerking lijkt er een dramatisch einde te komen aan de onvoorwaardelijke steun van Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) aan de Italiaanse filmtycoon Giancarlo Parretti. Een einde geheel in de beste Hollywood-traditie: als Keystone Cops rennen beide partijen achter elkaar aan in een poging de ander een fikse mep te geven, waarbij een spoor van vernielingen door de directe omgeving wordt getrokken.

CLBN heeft begin deze week, samen met de leiding van Amerikaanse filmstudio MGM-Pathe onder aanvoering van Alan Ladd, Parretti uit de directie verwijderd en hem bij de rechter beschuldigd van wanbeheer, intimidatie en het geheel op eigen houtje kopen en verkopen van onderdelen van de filmstudio. Parretti en zijn getrouwen, verenigd in Pathe Communications, de houdstermaatschappij van de filmstudio, zetten op hun beurt de tegenaanval met de eis dat de directie van MGM- Pathe onmiddelhet veld ruimt.

Dat laatste werd niet geheel onverwacht door rechter afgewezen. De bank verkreeg in april immers niet alleen de filmstudio volledig in onderpand, ook de aandelen met het bijbehorend stemrecht van MGM-Pathe en Pathe Communications werden contractueel bij CLBN ondergebracht.

Het is oorlog tussen Credit Lyonnais Bank Nederland en zijn belangrijkste filmklant Giancarlo Parretti. Een oorlog die om een aantal redenen nogal pijnlijk is voor de banklereerst omdat de betrokkenheid bij de filmfinanciering van Parretti en diens nauwe zakenrelatie Florio Fiorini zorgvuldig werd gebagatelliseerd, terwijl nu blijkt dat voor een bedrag van tussen de 2 en 2,5 miljard gulden aan directe en indirecte financiering is verstrekt.

Pijnlijk ook, omdat bij herhaling werd gejokt dat de bank niets te maken had met de financiering van de overneming van de filmstudio MGM- UA vorig jaar voor 1,3 miljard Amerikaanse dollar. Daarnaast heeft de bank zich in een uiterst nete positie weten te manouvreren: naarmate CLBN haar Italiaanse klant meer als een volstrekt onbetrouwbare zakenpartner afschildert, wordt het onbegrijpelijker dat de bank voor miljarden met de Italiaan in zee is gegaan.

Binnen kringen van CLBN en de Franse moederbank Credit Lyonnais wordt dan ook naarstig gezocht naar een zondebok, zo melden verschillende goed genformeerde bronnen. Zeker nu het in Frankrijk langzaam begint te dagen dat het de Franse staatsbank is die alle waarschijnlijk op kan draaien voor de verliezen en de parlementaire druk voor een onderzoek groeit.

Binnen de bank viel allereerst de naam van mr. F. Afman, de man die CLBN groot heeft gemaakt in de filmindustrie. Maar Afman had de bui al maanden geleden zien hangen en zich publiekelijk uitgebreid gedistantieerd van de Italiaanse clientele. Vier jaar geleden, tijdens het filmfestival van Cannes, had Afman volgens eigeggen een paar uur gepraat met Parretti, die hem was voorgesteld door Yoram Globus, directeur van het toenmalige Cannon. “Mijn conclusie was dat ik niets voor deze meneer kon doen”, aldus Afman in februari van dit jaar, “Ik vond hem charmant, maar niet bankabel.”

Vervolgens zou de toenmalige topman van CLBN, G. Vigon, Parretti hebben begeleid. Bij zijn promotie eind 1987 naar de top van Franse moederbank, zou Vigon zich zijn blijvenoeien met de kredietverstrekking aan de filmplannen van Parretti en Fiorini. Het uitvoerende werk werd daarbij gedaan door zijn opvolger bij de Rotterdamse bank, J.J. Brutschi en het lid van de raad van bestuur J.

Griffault en later de opvolger van Afman op de filmdivisie P. Bastin. De handtekeningen van de laatste drie zijn dan ook veelvuldig terug te vinden op de stortvloed aan leen- en onderpandcontracten die de bank de afgelopen maanden heeft gesloten in verband met de filmfinanciering.

Hardnekkige geruchten, waar de bank evenwel geen commentaar op wil geven, luiden de Parijse top twee weken geleden al een aantal maatregelen heeft bekend gemaakt aan de betrokkenen. Volgens de geruchten zou Vigon met vervroegd pensioen worden gestuurd. Brutschi zou zich niet langer met de filmkredieten mogen bemoeien. Griffault zou een overplaatsing naar een directiepost bij het lokale kantoor in Noord-Italie in het vooruitzicht zijn gesteld. En Bastin zou nog slechts een zelfstandige bevoegdheid hebben voor betrekkelijke kleine kredieten.

Spektakel is ook te verwachten binnen de hele frganisatie van Parretti en Fiorini, waar zich immers nog steeds de nodige getrouwen van het duo ophouden. Parretti en oude kameraden als Cesare de Michelis, de broer van de Italiaanse minster van buitenlandse zaken, mogen zich dan verschanst hebben in houdstermaatschappij Pathe Communications, hun invloed strekt verder. Verspreid door de hele filmstudio en zijn onderdelen heeft Parretti op sleutelposities mensen benoemd.

Dat is een bijzondere zorg voor CLBN, nu uit dnklacht van de bank immers blijkt dat de Italiaan heeft geprobeerd onderdelen van de op de afgrond balancerende filmstudio alsnog in handen te krijgen. Ook zal de bank weinig gerustgesteld zijn door het feit dat Parretti eerder dit jaar in Italie nu juist werd veroordeeld tot bijna vier jaar gevangenisstraf wegens het plunderen van een failliete boedel.

Volgens meerdere ingewijden zou iets dergelijks ook zijn getracht bij de Nederlandse Cannon-bioscopen die tot MGM-Pathe ren. Het zou daarbij vooral gaan om het onderbrengen van het onroerend goed dat nu in handen is van de mysterieuze houdstermaatschappij Cinema 5 Europe (waarvan in Cannon-kringen wordt aangenomen dat Parretti en mogelijk Fiorini de aandelen houden). Er zouden daarbij pogingen zijn ondernomen de bioscooppanden onder te brengen bij een van de fondsen die behoren tot het Sasea-netwerk, de Zwitserse beleggingsmaatschappij van Florio Fiorini.

Voor zover bekend hebben Parretti en Globus nog steeds hun sleutelposities in de Nederlandse Cannon-organisatie niet prijsgegeven. Mr. P.J.P. Verloop, de voorzitter van de raad van commissarissen van de Cannon bioscopen zei vanochtend desgevraagd dat hun positie volgende week aan de orde zal komen in gesprekken met de bank. Verloop had - na jaren van lijdzaam toezien - enkele weken geleden al laten weten dat hij Parretti liever kwijt dan rijk is.

Niet bekend

    • Steven Adolf