Aanzienlijk hogere winst Schut door buitengewone bate

De Eerbeekse papier- en verpakkingenproducent Koninklijke Schut heeft over 1990 een winst geboekt van 4,9 miljoen gulden tegen 1,8 miljoen gulden over het voorgaande jaar.

In de winst over 1990 is een buitengewone bate 2,8 miljoen gulden verwerkt voortkomend uit het in september door brand volledig verwoestte dochterbedrijf Supertape in Etten-Leur. De uitgekeerde verzekeringsschade rde een overschot boven de boekwaarde op, blijkt onder meer uit het jaarverslag.

Doordat de produktiecapaciteit voor zogenaamde solvent tape geheel in de as werd gelegd, werd in Frankrijk SIV Rubans Adhesifs Industriels, eveneens een producent van solvent tape, overgenomen waarvan de resultaten vanaf 1 januari ten goede komen aan Schut.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening zal minstens vergelijkbaar zijn met dat van 1990, verwacht de directie van Schut.

Over 1990 was dit na belastingen 2,1 miljoen gulden tegen 1,9 miljoen gulden over 1989.

Het dividendvoorstel luidt 3,80 gulden per aandeel tegen 2,80 gulden vorig jaar.