Veiliger kerncentrales zijn niet duurder

ROTTERDAM, 20 JUNI. 'Geavanceerde' kernreactoren met passieve, betere veiligheidsvoorzieningen zijn niet duurder dan de bestaande generatie reactoren en ze kunnen met enige aanpassingen aan de geldende Nederlandse veiligheidseisen voldoen.

Dit blijkt uit een studie die in opdracht van de overheid is verricht door het Energie Onderzoek Centrum Nederland, het ingenieursbureau Nucon en de NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen (KEMA).

Daarbij werden vier 'geavanceerde' reactorontwerpen uit de zogenoemde tweede generatie, die mogelijk voor Nederland in aanmerking komen wanneer tot uitbreiding van het kernenergievermogen wordt besloten, met elkaar vergeleken. Het zijn de SBWR van General Electric, de AP600 van Westinghouse, de SIR van Asea Brown Boveri en de Candu3 van het Canadese AECL.

ECN-voorzitter prof.dr.ir. H.H. van den Kroonenberg zei vanochtend bij de presentatie van het ECN-jaarverslag en deze studie dat een uitbreiding van kernenergie in Nederland niet moet worden uitgesloten.

Alle vier de onderzochte reactoren hebben een hoog veiligheidsniveau, aldus de studie. Voor de Nederlandse veiligheidseisen moeten de vier geavanceerde reactoren wel op twee punten worden aangepast. In hun oorspronkelijke ontwerp hebben ze geen dubbele veiligheidsomhulling en er zijn geen voorzieningen tegen externe invloeden zoals overstromingen, explosies en neerstortende vliegtuigen. De SBWR en de Candu kunnen makkelijk met een tweede koepel worden uitgerust, bij de twee andere levert dat problemen op.

Het ECN heeft gisteren ook een lange termijnvisie op de Nederlandse energievoorziening gepresenteerd. Volgens prof. Van den Kroonenberg moeten we uiteindelijk naar duurzame en vernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind, nadat olie, aardgas, kolen en uranium zullen zijn uitgeput. Intussen kan geen enkele energiebron worden uitgesloten om de economie op peil te houden, en wordt de keuze van het gebruik vooral door de milieuzorg worden bepaald.

“We kunnen kernenergie niet uitsluiten, al is de maatschappelijke acceptatie nu te laag. Maar ik ben ervan overtuigd dat de problemen van kernenergie redelijk zijn of kunnen worden opgelost. Het wordt nu een kwestie van langdurig onafhankelijke en zeer betrouwbare informatie over de stand van wetenschap en techniek van kernenergie verschaffen.”