Uitbreiding Atheense metro: 2,4 mld gulden

ATHENE, 20 JUNI. Een consortium van 26 bedrijven onder leiding van het Duitse concern Siemens en het Franse bedrijf Interinfra zal voor (omgerekend) 2,5 miljard gulden de metro van Athene uitbreiden.

De Griekse minister van openbare werken, Stefanos Manos, tekende gisteren namens de Griekse regering het contract, dat naar verwachting volgende week door het Griekse parlement wordt bekrachtigd.

Het plan, het grootste transportproject in de geschiedenis van Griekenland, voorziet in twee nieuwe lijnen met een totale lengte van 19 kilometer, die het centrum van Athene verbinden met zijn voorsteden. Naar verwachting 150 miljoen reizigers zullen jaarlijks van de nieuwe metro gebruik maken. De werkzaamheden beginnen in 1992 en zullen zes jaar in beslag nemen.

Manos deelde mee dat de Europese Gemeenschap dertig procent van de investeringen voor haar rekening zal nemen en de Europese Investeringsbank (EIB) vijftig procent. De resterende twintig procent komt voor rekening van de Griekse staat.

“Dit project zal niet alleen de stad ontlasten, maar draagt ook bij aan de vermindering van de grote milieuproblemen waar Athene onder lijdt”, zei Manos. Athene wordt in de zomer geteisterd door dichte bruine luchtvervuiling, die vooral wordt veroorzaakt door uitlaatgassen van auto's. (AP)