Rutten wordt voorzitter van conferentie energieplan

DEN HAAG, 20 JUNI. Oud-ambassadeur mr. M.H.J.C. Rutten wordt voorzitter van de voorbereidingsconferentie voor het Europees Energie Handvest. Nederland heeft hem voorgedragen voor deze functie, die voortvloeit uit een door premier Lubbers binnen de Europese Gemeenschap gepresenteerd plan voor een handvest voor samenwerking op energie-terrein met de landen van Oost-Europa en de Sovjet-Unie. Nederland moet de voorzitter leveren voor de voorbereidingsconferentie omdat Nederland de tweede helft van dit jaar als de conferentie begint voorzitter van de EG is.

Deelname aan het Energiehandvest staat open voor alle landen van de zogenaamde G-24-groep, landen uit Oost en West die zich met de financiele sanering en hervorming van Oost-Europa bezig houden, met inbegrip van de Verenigde Staten, Canada en Japan. De Noordafrikaanse Maghreb-landen zijn gerechtigd waarnemers te sturen.

Rutten is een van de meest ervaren Europese diplomaten in Nederland. Voordat hij in 1985 werd gepensioneerd was hij zes jaren Nederlands permanent vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen in Brussel.

Daarvoor was hij ondermeer directeur-generaal politieke zaken op het ministerie van buitenlandse zaken en zat hij ook van 1960 tot '69 op de permanente vertegenwoordiging in Brussel. Vorig jaar heeft hij op verzoek van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer samen met oud-ambassadeur mr. J.G.N. de Hoop Scheffer nog enige tijd bemiddeld in de kwestie met de Nederlandse gijzelaars in Irak en Koeweit.

De eerste voorbereidende conferentie voor het Europese Energie Handvest, die 15 juli in Brussel begint, duurt een week. “Maar er zullen wel meer zittingen nodig zijn om een politieke verklaring op te stellen, die vervolgens zal worden uitgewerkt in een aantal bindende protocollen”, aldus Rutten. Die protocollen tussen Oost en West zullen naar zijn zeggen niet alleen de produktie van energie behandelen, maar evenzeer de milieu-aspecten, besparingsmogelijkheden, distributie en de toegankelijkheid tot energiebronnen.