Reorganisatie bij KRO kost 70 arbeidsplaatsen

HILVERSUM, 20 JUNI. Bij de reorganisatie van de KRO zullen de komende jaren in totaal 70 van de huidige 313 formatieplaatsen verdwijnen. Ook zal de omroep, die nu in 22 gebouwen is gehuisvest, een compacter onderkomen zoeken. Het geld dat door deze reorganisatie vrijkomt zal worden gebruikt voor een versterking van de tv-programmering. Vanaf 1995 zal daarvoor in totaal jaarlijks vijf miljoen gulden extra worden uitgetrokken.

De directie van de KRO heeft deze plannen voor de komende vijf jaar gisteren gepresenteerd aan het personeel. In een reactie heeft de ondernemingsraad van de KRO laten weten de plannen eerst te willen bestuderen alvorens een oordeel te geven.

Bij de reorganisatie wordt een sociaal plan gehanteerd zoals dat in de deze maand afgesloten nieuwe omroep-CAO is vastgesteld. Daarbij is bepaald dat gedwongen ontslagen zullen worden voorkomen en dat overtollig personeel twee keer een nieuwe baan zal worden aangeboden.

Volgens de directie van de KRO zijn de ingrepen nodig omwille van de “continuiteit” van het bedrijf en de veranderingen in het publieke bestel. De afslanking is het gevolg van afspraken binnen de omroep om het publieke bestel te versterken en de groeiende samenwerking tussen AVRO, NCRV en KRO, die gedrieen het eerste net gaan bespelen. Ook de ongunstige huisvesting van de KRO dwingt tot reorganisatie.

De KRO zoekt naar een compactere huisvesting, liefst samen met AVRO en NCRV. Als dat niet lukt zal de KRO zelfstandig nieuwe huisvesting zoeken. Daarbij moet worden gedacht aan een bestaand of nieuw te bouwen pand op het KRO-terrein of op het terrein van het NOB. De drie omroepen moeten zich voor het einde van het jaar gezamenlijk uitspreken over de huisvesting.