Procter verwerft groot staatsbedrijf Tsjechie

ROTTERDAM, 20 JUNI. Het Amerikaanse concern voor huishoudelijke produkten Procter & Gamble heeft het Tjechische bedrijf voor schoonmaakmiddelen Rakovnik volledig overgenomen. Rakovnik heeft zestig procent van de schoonmaakmiddelenmarkt in Tsjechoslowakije in handen. Het is de eerste grote privatiseringsovereenkomst in Tsjechoslowakije waarbij de Verenigde Staten betrokken zijn.

Procter & Gamble heeft voor Rakovnik twintig miljoen dollar betaald aan de deelrepubliek Tsjechie en zegde toe de komende vier jaar nog eens 24 miljoen dollar in Rakovnik te zullen investeren.

Eerder dit jaar is het Duitse bedrijf Henkel een samenwerkingsverband aangegaan met de belangrijkste Slowaakse producent van schoonmaakmiddelen, Palma.

De aankoop van Rakovnik is de eerste privatisering die afgerond wordt in het kader van de 'grote privatiseringswet' die op 1 april 1991 van kracht werd. De wet verplicht alle Tsjechische bedrijven voorstellen te doen voor de manier waarop ze denken te privatiseren.

Deze wet bepaalt ook dat het eigendom van staatsbedrijven die op het punt staan te privatiseren wordt overgedragen aan het Nationale Eigendoms Fonds. Dit Fonds is een onafhankelijke wettelijke instantie die ressorteert onder het ministerie van privatisering.

Onduidelijkheden die voorheen ontstonden over bezits- en eigendomsrecht moeten met deze maatregel tot het verleden behoren.

De Tsjechische regering behoudt het laatste woord over transacties waarbij een buitenlandse onderneming een Tsjechisch bedrijf voor honderd procent overneemt. In alle andere gevallen moeten de privatiseringsvoorstellen goedgekeurd worden door het ministerie waar het staatsbedrijf onder valt. Gewoonlijk is dit het ministerie van industrie. De aandelen die niet verkocht zijn aan een buitenlands bedrijf, worden ondergebracht bij het Nationaal Eigendoms Fonds.