NS moeten miljard korten op projecten voor uitbreiding

DEN HAAG, 20 JUNI. De Nederlandse Spoorwegen moeten ruim een miljard gulden bezuinigen op hun uitbreidingsplannen. De projecten dreigen het totaal van 14 miljard die het kabinet voor de plannen had toegezegd, te overschrijden.

Een woordvoerder van de NS heeft dit vanochtend bevestigd. Dit betekent dat een aantal uitbreidingen moet worden geschrapt dan wel beperkt. De dienst Exploitatie heeft aan de hoofddirectie van de NS een lijst voorgelegd welke plannen dat kunnen zijn. Daarop staan voornemens als de verdubbeling van de spoorlijnen Leiden-Woerden, Harmelen-Utrecht, Gouda-Woerden, Rotterdam-Moordrecht en Groningen-Sauwerd. De uitbreiding van de stations Utrecht CS en Den Haag CS zou kunnen vervallen, evenals de aanleg van vrije kruisingen bij Amersfoort, Arnhem en Hillegom. Andere bezuinigingsplannen zijn het schrappen van een station bij het PSV-stadion in Eindhoven en het schrappen van een vijfde spoor tussen Dordrecht en Rotterdam.

De hoofddirectie van de NS zal naar verwachting uiterlijk half juli een beslissing nemen over deze bezuinigingen. Keurt zij het lijstje (gedeeltelijk) af, dan zal er elders binnen de plannen, die met Rail 21 worden aangeduid, naar besparingen moeten worden gezocht.

De bezuinigingen zijn noodzakelijk omdat de ramingen van de kosten van een aantal projecten bij de NS te laag zijn geweest. NS-hoofddirecteur ir. G. Hammer kondigde onlangs in het NS-blad Koppeling al aan dat “de toeters en bellen” uit Rail 21 zouden gaan en dat op diverse projecten zou worden gesnoeid door minder perrons en sporen aan te leggen. Tegelijkertijd liet hij weten dat de uitgangspunten van Rail 21 overeind blijven. Dit plan mikt op een verdubbeling van het aantal treinreizigers door invoering van een drietreinensysteem. Snellere treinen, die langere afstanden afleggen, worden daarbij door aparte sporen gescheiden van treinen die een regionale functie hebben en vaker stoppen.

Hammer herinnerde er ook aan dat kabinet en Tweede Kamer de NS voor Rail 21 - dat 2005 als einddatum nastreeft - weliswaar 14 miljard hebben beloofd, maar dat alle projecten afzonderlijk op doelmatigheid en soberheid moeten worden beoordeeld, zowel bij de NS zelf als bij het ministerie van verkeer en waterstaat. De overschrijdingen die nu zijn voorzien, wijt hij aan de neiging bij NS-afdelingen om de plannen mooier te maken dan nodig is en aan de eisen die gemeenten aan de projecten stellen.