Nieuw uitstel aanpak lijfrente leidt tot wrevel

ROTTERDAM, 20 JUNI. Nederlandse verzekeraars zijn geergerd over het nieuwe uitstel van de zogeheten brede herwaardering. Gisteren werd bekend dat de Eerste Kamer niet in staat is het wetsontwerp hiervoor, dat de fiscale aftrek van premies voor lijfrenten en levensverzekeringen wil beperken, op tijd te behandelen.

“Er bestaat volstrekte onduidelijkheid. Consumenten weten niet meer waar ze aan toe zijn”, aldus algemeen secretaris mr. W.A. Mooij van de Nederlandse Vereniging van Levensverzekeraars (NVL). “Het begint vervelend te worden”, zegt assuradeur Centraal Beheer. “We kunnen niet goed adviseren”, zegt mr. N. van Beelen, hoofd fiscale zaken van Nationale-Nederlanden.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling van staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) de premie-aftrek al per 1 januari van dit jaar te beperken, maar dat bleek niet haalbaar. Door tijdgebrek van de Senaat wordt nu ook 1 juli als ingangsdatum gemist. Volgens prof.dr.

P.B. Boorsma, financieel woordvoerder van het CDA in de Eerste Kamer, zal de wet niet voor volgend jaar kunnen worden ingevoerd.

De intensieve advertentiecampagnes waarmee verzekeraars de afgelopen maand nog koopsompolissen probeerden te slijten, hebben in ieder geval voor de Postbank vrucht afgeworpen. “De actie loopt goed”, aldus een woordvoerder, die overigens pas op 1 juli concrete cijfers zegt te kunnen geven. Centraal Beheer zegt op dit moment voor 30 miljoen te hebben verkocht, “meer dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar”.

Vorig jaar slaagde de Postbank - toen nieuwkomer op de markt voor koopsompolissen - er met Centraal Beheer al in 55 miljoen gulden uit de markt te halen. Beide bedrijven werken als 'direct writer', zonder relatief dure bemiddelaars. In brieven en advertenties wezen zij consumenten erop dat de dreigende fiscale maatregelen de mogelijkheden tot belastingaftrek snel zouden kunnen beperken. Tegen de achtergrond van 1 juli als ingangsdatum voor de brede herwaardering bewerkte de Postbank de markt de afgelopen maand andermaal “actief” door polissen aan te bieden tegen lage tarieven. Als gevolg hiervan verlaagden ook verzekeraars als Amev, Aegon en Levob hun tarieven met 4 procent.

De actie van de Postbank loopt tot 1 juli. Een beslissing over voortzetting daarvan is nog niet genomen, aldus een woordvoerder.

“Aan het eind van het jaar zouden we nog een keer kunnen komen, maar zolang we niet weten waar we aan toe zijn, valt er weinig over te zeggen.”

Niet bekend

Hoe groot de tegenvaller door het uitstel voor de overheid zal zijn, is volgens Mooij moeilijk te zeggen. PvdA-kamerlid dr. W.A.F.G.

Vermeend schatte gisteren dat het Rijk er 45 miljoen gulden bij inschiet als de nieuwe wet per 1 oktober van kracht wordt en 85 miljoen als het uitstel op een halfjaar uitkomt. De NVL-secretaris zegt dat Vermeends raming gebaseerd is op achterhaalde cijfers, want gebaseerd op een eerder wetsvoorstel dat inmiddels is herzien. Zelf waagt Mooij zich niet aan een schatting: “Ik weet niet wat de produktie van de maatschappijen is.”

Vorig jaar verkochten de gezamenlijke verzekeraars, aldus het doorgaans goed genformeerde Verzekeringsblad, voor 2,24 miljard gulden aan lijfrentepolissen. Dat was 34,3 procent meer dan in het voorgaande jaar.