Niet meer kanker geconstateerd rond Three Mile Island

Onder omwonenden van de kerncentrale van Three Mile Island ten tijde van het ongeval in 1979, valt tot op heden geen verhoging in het aantal kankergevallen te constateren. Dat is de conclusie van twee studies, uitgevoerd door epidemiologen van aat Pennsylvania.

In de eerste studie werd de bevolking wonend binnen een straal van vijf mijl (8 kilometer) rond de centrale gedurende een periode van zeven jaar gevolgd. Na een speciale volkstelling vlak na het ongeval werd in 1982 begonnen met een gedetailleerde kankerregistratie. Tussen 1982 en 1989 werden onder 31.000 inwonenden 813 gevallen van kanker geconstateerd, een cijfer iets lager dan, zij het significant afwijkend van, het verwachte aantal (943).

De tweede studie concentreerde zich op alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd in een straal van 10 mijl (16 kilometer) rond de centrale.

Onder de 5.292 gevolgde vrouwen werden 35 gevallen van kanker geregistreerd tegen een verwacht aantal van 36.

De resultaten van een derde onderzoek met betrekking tot de kinderen van 2.025 vrouwen die zwanger waren ten tijde van het ongeluk, zullen binnenkort worden bekend gemaakt, aldus de directeur van de Pennsylvaan(JHtaatsafdeling voor Epidemiologisch onderzoek dr. George Tokuhata.

In de studies werd speciaal gelet op leukemie en andere vormen van kanker die al binnen enkele jaren na een blootstelling aan kernstraling kunnen optreden. Er werd voor deze kankertypen echter geen verhoogde incidentie gevonden. Hoewel dit resultaat aanleiding geeft om te verwachten dat ook andere 'langzamer' vormen van kanker niet zullen toenemen, zal de registratie gewoon worden voortgezet.

Bij het ongeval in de centrale Three Mile Island nabij sburg eind maart 1979 kwam enig radioactief materiaal in de omgeving vrij. De individuele stralingsdosis die directe omwonenden als gevolg hiervan opliepen wordt geschat op tussen de 7 en de 36 millirem, afhankelijk van windrichting en afstand tot de centrale. Een dergelijke dosis komt ongeveer overeen met die van een tot twee rontgenfoto's. Een rontgenfoto is ongeveer 20 millirem. (UPI).