Mogelijk geallieerde interventiemacht voor Koerden in Z-Turkije

BERLIJN- ZAKHO, 20 JUNI. Geallieerde commandanten in Noord-Irak werken aan een plan om een snelle-reactiemacht in Zuid-Turkije te legeren die kan ingrijpen als het Iraakse leger weer tegen de Koerden in actie zou komen wanneer de geallieerde troepen uit Noord-Irak zijn teruggetrokken. De kwestie van de veiligheid van de Koerden is ook aan de orde geweest in de marge van de CVSE in Berlijn. Intussen gaat de terugtrekking van de geallieerde troepen door.

De snelle-reactiemacht van ongeveer 3.000 man zou tot de winter moeten blijven. Een 'verbindingsgroep' zou dan het recht moeten krijgen om in wat nu de geallieerde veiligheidszone is inspecties uit te voeren. Het plan moet nog worden goedgekeurd door Turkije en door de betrokken regeringen. De ministers van buitenlandse zaken van Groot-Brittannie, Frankrijk, Italie en Nederland hebben eerder deze week hun bezorgdheid geuit over de gevolgen voor de Koerden van een snelle terugtrekking uit Noord-Irak. Zij maakten toen bekend hun troepen voorlopig ter plaatse te willen houden, en de Verenigde Staten te zullen vragen datzelfde te doen.

In Berlijn hadden in dit verband gisteren contacten plaats tussen de Amerikaanse minister Baker en zijn Franse en Britse ambtgenoten, Roland Dumas en Douglas Hurd. De ministers zeiden later het eens te zijn dat een voorgestelde politiemacht van de Verenigde Naties in Irak moet zijn gestationeerd voordat de geallieerden zich geheel kunnen terugtrekken. Van de 500 man die die macht zou moeten tellen zijn er nu 57 ter plaatse en de VN hebben geen geld om er meer te sturen.

“Niemand van ons wil er voor onbepaalde tijd blijven, maar we zouden ons niet willen terugtrekken onder omstandigheden die het probleem dat we gingen oplossen terugbrengen”, zei Hurd. “Het idee dat we met z'n allen hebben besloten de Koerden te vergeten is verkeerd.”

De afgelopen weken is de totale troepenmacht in Irak en Zuid-Turkije, die half mei nog 21.000 manschappen telde, volgens een Amerikaanse militaire woordvoerder met 42 procent verminderd. In Irak zelf zijn nog 7.000 militairen achtergebleven van de 12.000 die er begin deze maand waren. De terugtrekking is de afgelopen vijf dagen versneld, en met name de Amerikanen lijken erop gebrand het gebied te verlaten.

Amerikaanse officieren hebben ook bevestigd dat ze druk uitoefenen op Koerdische leiders een akkoord met de Iraakse autoriteiten te tekenen over Koerdische autonomie. Geallieerde waarnemers zullen het Koerdische congres bijwonen dat nog deze week de onderhandelingsresultaten van Masoud Barzani in Bagdad gaat toetsen.

(AP, Reuter)