Lease-auto teruggegeven door rechter

DEN BOSCH, 20 JUNI. Een inbeslaggenomen lease-auto waarmee op 3 juni op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch ten minste twee keer zo hard werd gereden als toegestaan, wordt door justitie teruggegeven aan de lease-maatschappij.

Op de strafzitting gisteren bij het kantongerecht in Den Bosch eiste officier van justitie G. Balduk, dat de auto niet verbeurd verklaard zou worden. Het ging hem te ver de lease-maatschappij in dit geval het rijgedrag van een onbekende bestuurder te verwijten. De snelheidsovertreder reed in de lease-auto van zijn broer. Hij kreeg een boete van duizend gulden opgelegd en zes maanden onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Volgens kantonrechter mr. G. Kok was verbeurdverklaring wel mogelijk geweest, maar zou het in dit geval een te zware straf zijn.

Hij zei dat automobilisten, ook als ze in lease-wagens rijden, voorbereid moeten zijn op verbeurdverklaring als mogelijke straf bij zware verkeersovertredingen. Vorige week maandag besloot dezelfde kantonrechter al dat het openbaar ministerie bij grove snelheidsovertredingen lease-auto's in beslag mag nemen.

Mr. Kok overwoog in zijn beschikking van vorige week dat lease-bedrijven weten dat auto's harder kunnen rijden dan is toegestaan, en dat snelheidslimieten veelvuldig fors worden overschreden. Bovendien zou er een ernstige rechtsongelijkheid ontstaan wanneer alleen weggebruikers in eigen auto's het risico lopen hun wagen kwijt te raken na een zware verkeersovertreding. De kantonrechter erkende dat verbeurdverklaring van kostbare auto's een buitenproportioneel zware straf kan zijn.