Kosten van CVSE-top in Parijs vallen verkeerd

PARIJS, 20 JUNI. Conferenties kosten geld. En topconferenties kosten veel geld, soms heel erg veel. De kosten van de bijeenkomsten in het kader van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) worden door de deelnemende staten - alle Europese landen, de Vereigde Staten en Canada - samen gedragen. Voor elk land is een percentage vastgesteld. Zo betalen de Verenigde Staten en Frankrijk elk 9.1 procent en Nederland 3.6 procent van de kosten.

Op 19, 20 en 21 november vorig jaar werd in Parijs de CVSE-topconferentie gehouden waarop het Handvest voor Europese Veiligheid en Samenwerking plechtig werd aangenomen. De Franse gastheren hadden hun beste rode lopers uitgelegd voor de staatshoofden, regeringsleiders ministers van buitenlandse zaken en hun medewerkers uit de 34 landen (Albanie was nog geen lid).

President Mitterrand onthaalde Bush, Gorbatsjov, Kohl, Thatcher cum suis op een luisterrijk diner in de beroemde Spiegelzaal van het voormalige koninklijke paleis in Versailles. Duizenden politiemannen waren op de been om te waken over de veiligheid van de gasten - de Franse regering vreesde terrorisme in verband met de Golfcrisis. Voor enkele duizenden journalisten en technci van radio en tv waren perscentra ingericht, met in het grootste, een bioscoop, wel vijftig schrijfmachines.

Maar de rekening voor de CVSE-top die Parijs onlangs heeft ingediend is volgens diplomatieke bronnen in Parijs wel erg hoog uitgevallen. De conferentie heeft ruim acht miljoen gulden gekost. Nederland, dat op de top was vertegenwoordigd met premier Lubbers, minister Van den Broek, een tiental ambtenaren en enkele secretaresses, is aangeslagen voor ongeveer 300.000 gulden. De rekening vn circa 750.000 gulden (9.1 procent) die de Verenigde Staten evenals Frankrijk zelf moeten betalen is Washington in het verkeerde keelgat geschoten. De VS willen nu eerst een specificatie zien voordat ze tot betaling overgaan, een actie die in het diplomatieke milieu niet gebruikelijk is. Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag wil niets anders zeggen dan dat “de kwestie van de betaling van de CVSE-top in behandeling is”.