Kamer tegen politieke selectie bij Hoge Raad

DEN HAAG, 20 JUNI. De grote fracties in de Kamer verwerpen het CDA standpunt dat bij benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden politieke voorkeur en geloofsovertuiging een rol moeten spelen.

Gisteren werd bekend dat bij het CDA de vrees leeft dat het hoogste rechterlijke college te veel leden van D66 bevat. De fractie wil daarom meer informatie over de “maatschappelijke achtergrond en motivatie” van de kandidaten die de Hoge Raad aanbeveelt. Een Kamermeerderheid van CDA en VVD is voorstander van sollicitatiegesprekken. Het CDA wil de kandidaten die dit najaar worden aanbevolen al voor een gesprek uitnodigen, als het rechtscollege dergelijke informatie niet wil geven.

De president van de Hoge Raad, mr. S. Royer, wil de Kamer wel meer biografische informatie geven, maar weigert te informeren naar de politieke voorkeur. Hij zegt dat de kans dat kandidaten zullen weigeren toeneemt als ze moeten solliciteren bij de Kamer.

Vice-president mr. W. Snijders zegt dat de Kamer “verkeerde maatstaven” aanlegt als ze politieke voorkeur een rol laat spelen.

PvdA-woordvoerder Jurgens zegt “geen behoefte” te hebben aan informatie over politieke voorkeur van kandidaten. Ook de VVD zegt daar “geen heil” in te zien.